NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG TRỌNG ĐIỂM MÃ SỐ T2021-DT-004TĐ DO TH.S VŨ NGỌC QUÝ LÀM CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

Ngày 16/06/2023 Trường đại học Giao thông vận tải đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường trọng điểm " Nghiên cứu chế tạo thiết bị đo không phá hủy trên cơ sở sóng radar ứng dụng trong kiểm tra kết cấu công trình giao thông vận tải ". Mã số: T2021-DT-004TĐ do ThS Vũ Ngọc Quý làm chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu cùng khách mời

Đề tài đã tổng quan các vấn đề về kiểm tra không phá huỷ, một số phương pháp kiểm tra không phá huỷ hiện tại và đề xuất chế tạo thiết bị đo không phá huỷ sử dụng radar. Sản phẩm của đề tài bao gồm:

- 01 Máy đo không phá huỷ
- 01 Bằng độc quyền sáng chế được chấp nhận đơn hợp lệ.
- 01 bài báo được đăng trên tạp chí thuộc danh mục ESCI
- 01 bài báo được đăng trên tạp chí tiếng anh của trường ĐH Giao thông Vận tải