NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG TRỌNG ĐIỂM MÃ SỐ T2021-DT-005TĐ DO TS. TRẦN THỊ LAN LÀM CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

Ngày 14/06/2023 Trường đại học Giao thông vận tải đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường trọng điểm " Giải pháp anten cho hệ thống thu phí điện tử không dừng FFETC sử dụng công nghệ truyền thông cự ly ngắn chuyên dụng (DSRC)". Mã số: T2021-DT-005TĐ do TS. Trần Thị Lan làm chủ nhiệm đề tài.

Đề tài đã nghiên cứu tổng quan về hệ thống giao thông thông minh, hệ thống thu phí không dừng để tỉm ra yêu cầu anten cho hệ thống thu phí không dừng. Anten đề xuất có băng thông rộng, độ lợi cao, nhỏ gọn, chi phí thấp. Đặc biệt, anten có vùng phủ được tối ưu cho phép xe chạy qua trạm thu phí với tốc độ lớn hơn 100 Km/h. Sản phẩm của đề tài bao gồm:

  • 01 bài báo tạp chí quốc tế thuộc danh mục SCIE;
  • 01 bài báo đăng trên các Tạp chí tiếng Anh của Trường ĐHGTVT;
  • 01 giải pháp hữu ích có đơn chấp nhận hợp lệ;
  • 02 thiết bị (anten);
  • 02 chương trình mô phỏng;
  • 01 Tài liệu thiết kế và thông số kỹ thuật của anten;
  • 01 báo cáo tổng kết.

Chủ nhiệm đề tài báo cáo tại Hội đồng

Các kết quả nghiên cứu sẽ là một nguồn tài liệu tham khảo tốt cho công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tại tổ chức chủ trì (Trường Đại học Giao Thông Vận Tải) và các cơ sở sản xuất, cơ sở đào tạo đại học và sau đại học, các viện nghiên cứu trong lĩnh vực Điện - Điện tử.

Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất nghiệm thu đánh giá đề tài đạt loại Khá.

 

 

Danh mục: 

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn