Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải tiếp tục duy trì thứ hạng sau đợt đánh giá của ACI

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng các tạp chí trong hệ thống Chỉ mục Đông Nam Á (Asian Citation Index: ACI), từ 2022 đến tháng 6/2023 hội đồng ACI đã tiến hành đánh giá lại các tạp chí thuộc hệ thống. Ngày 25 tháng 7 năm 2023, tại Bangkok, Thái Lan, ACI đã ra thông báo kết quả đánh giá lại: trong tổng số 661 tạp chí của các nước Đông Nam Á có 405 tạp chí đạt chuẩn, 256 tạp chí bị loại khỏi ACI.

Trước tháng 7/2023, có 26 tạp chí của Việt Nam thuộc ACI, qua đợt đánh giá lại vừa qua chỉ còn 20 tạp chí tiếp tục đạt chuẩn, trong đó có tạp chí Khoa học Giao thông vận tải (Transport and Communications Science Journal, http://tcsj.utc.edu.vn) của Trường Đại học Giao thông vân tải.

Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải đã được công nhận là tạp chí quốc gia uy tín của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ. Tạp chí luôn bảo đảm được các tiêu chí do Hội đồng Giáo sư Nhà nước quy định, được 8 hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành tính điểm công trình khoa học (tăng 3 hội đồng so với trước), bao gồm: Giao thông vận tải, Cơ khí - Động lực, Cơ học, Xây dựng - Kiến trúc, Thủy lợi, Luyện kim, Khoa học Trái đất - Mỏ và Kinh tế; trong đó cao nhất là 1,25 điểm trong Hội đồng Giáo sư ngành GTVT. Bên cạnh đó, Tạp chí nhận được nhiều trích dẫn từ các tạp chí thuộc các nhà xuất bản uy tín như Techno-Press, Worldscientific, Wiley, Springer, Elsevier, ...

Việc Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải gia nhập cơ sở dữ liệu ACI từ tháng 10/2021 và tiếp tục đạt chuẩn ACI qua đợt đánh giá lại tháng 7/2023 vừa qua cho thấy Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải là một trong những tạp chí khoa học uy tín hàng đầu trong nước và khu vực. Đây là bước tiến quan trọng để Tạp chí tiến tới hệ thống xếp hạng cao hơn như Scopus hay Web of Science.

Link thông báo kết quả đánh giá lại tháng 7/2023 của ACI:

https://asean-cites.org/announcement.html?announcement=33&name=Announcement%20ACI%20Re-Evaluation%20Results%20(July%2025th,%202023)

 

 

Danh mục: 

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn