MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM THÁNG 5 NĂM 2022

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG KỶ NIỆM NGÀY KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM THÁNG 5 NĂM 2022

Hội thảo chuyên đề Địa kỹ thuật - Vật liệu xây dựng “Sử dụng cát nhiễm mặn làm vật liệu đắp nền đường ô tô ở đồng bằng sông Cửu Long” ngày 5/5/2022