NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG TRỌNG ĐIỂM MÃ SỐ T2020-DT-005TĐ DO TS ĐỖ VIỆT HÀ LÀM CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

Ngày 27/12/2021 Trường đại học Giao thông vận tải đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường trọng điểm " Xây dựng phương án tối ưu cự ly giữa các điểm truy cập vô tuyến trong hệ thống thông tin đường sắt đô thị dùng chuẩn IEEE 802.11". Mã số: T2020-DT-005TĐ do TS. Đỗ Việt Hà làm chủ nhiệm đề tài.

Đề tài đã xây dựng được mô hình kênh truyền biến thiên theo thời gian có xét đến tốc độ chuyển động của tàu để giải quyết bài toán tối ưu cự ly truyền giữa các điểm truy nhập vô tuyến trong hệ thống thông tin tín hiệu giữa tàu và mặt đất dùng chuẩn IEEE 802.11; đánh giá được ảnh hưởng của kết quả tối ưu và các thông số hệ thống trong việc nâng cao chất lượng  hệ thống thông tin đường sắt đô thị dùng chuẩn vô tuyến IEEE 802.11 thông qua tính toán, mô phỏng hệ thống. Đề tài có 03 bài báo khoa học đăng trên các Tạp chí có uy tín, trong đó 01 bài đăng trên Tạp chí thuộc danh mục ESCI, 01 bài đăng trên Tạp chí thuộc danh mục SCIE, 01 bài đăng trên Tạp chí thuộc danh mục Scopus.

Các kết quả của nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong thiết kế, quy hoạch mạng thông tin vô tuyến phục vụ truyền thông tin tín hiệu tàu tin cậy cho hệ thống thông tin đường sắt đô thị, đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao hiệu quả điều khiển tàu. Kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu tham khảo tốt trong thiết kế, mô phỏng hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt với kênh truyền sóng vô tuyến cho công tác nghiên cứu, giảng dạy trong trường đại học.

Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất nghiệm thu đánh giá đề tài đạt loại Tốt.

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Nghiên cứu thực nghiệm một số chỉ tiêu cơ lý cơ bản của bê tông nhựa mô đun cao (EME)
  09h30 ngày 27/03/2023
  Nội dung: Báo cáo trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm trong phòng một số chỉ tiêu cơ lý cơ bản của bê tông nhựa mô đun cao sử dụng bitum cứng 20/30 như Độ ổn định marshall, độ dẻo marshall, mô đun đàn hồi tĩnh, mô đun đàn hồi động, cường độ kéo khi ép chẻ. Báo cao cũng trình bày kết quả phân tích kết cấu áo đường có sử dụng bê tông nhựa mô đun cao làm lớp móng trên
  Người báo cáo: TS Trần Thị Cẩm Hà
  Địa điểm: Bộ môn Đường bộ - Phòng 205 nhà A6
 • NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ LẠI TẢI TRỌNG TRỤC TOA XE ẢNH HƯỞNG ĐẾN BÓ HÃM
  10h00 ngày 27/03/2023
  Nội dung: - Nghiên cứu các hiện tượng bó hãm - Nghiên cứu sự ảnh hưởng phân bố tải trọng trục của toa xe đến bó hãm
  Người báo cáo: TS Phạm Lê Tiến
  Địa điểm: Phòng 605 A6