NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG TRỌNG ĐIỂM MÃ SỐ T2020-CT-002TĐ DO TS DOÃN THỊ NỘI LÀM CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

BÁO CÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI TRỌNG ĐIỂM 2020-2021

Ngày 08/12/2021 Trường đại học Giao thông vận tải đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường trọng điểm "Nghiên cứu sử dụng Viễn thám và GIS để tính lũ thiết kế cho một số công trình thoát nước nhỏ khu vực vùng núi phía Bắc Việt Nam ". Mã số: T2020-CT-002TĐ do TS Doãn Thị Nội làm chủ nhiệm đề tài.

Đề tài đã tổng quan các vấn đề mưa lũ, GIS và tổng kết những khó khăn mà công trình thoát nước nhỏ ở vùng núi thường gặp (Sơn La và Hòa Bình), từ đó đề xuất hướng nghiên cứu sử dụng GIS và Viễn thám (Mưa vệ tinh và các bản đồ số hóa các điều kiện mặt đệm) để tính lũ thiết kế cho công trình giao thông. Đề tài có 03 bài báo được đăng ở các tạp chí 01 bài đăng ở Lecture Notes in Civil Engineering (Thuộc danh mục Scopus); 01 Bài báo viết đăng trong tạp chí 3 trường (Science Journal of Transportation); 01 Bài báo viết cho Tạp chí  Asian Journal of Water, Enviroment and Pollution (Thuộc danh mục Scopus).

Kết quả của nghiên cứu có ý nghĩa rất lớn trong việc nghiên cứu lựa chọn nguồn dữ liệu mưa vệ tinh bổ sung cho những vị trí xa trạm đo, những vùng khó khăn như biên giới …. Kết quả của đề tài có thể là tài liệu tham khảo phục vụ cho việc đào tạo đại học, sau đại học, nâng cao trình độ kỹ sư giao thông; Xác lập cơ sở khoa học, góp phần vào quá trình đồng bộ hóa tiêu chuẩn tính toán lũ cho công trình giao thông theo tiêu chuẩn Mỹ và số hóa dữ liệu giao thông.

Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất nghiệm thu đánh giá đề tài đạt loại Tốt.

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm thiểu hư hỏng nền đường do dòng lũ chảy tràn
  09h00 ngày 08/03/2024
  Nội dung: - Tổng quan về hư hỏng nền đường do dòng lũ chảy tràn; - Đặc điểm thủy lực dòng lũ chảy tràn nền đường; - Cơ chế hư hỏng nền đường đo dòng lũ chảy tràn; - Một số giải pháp bảo vệ nền đường khi có dòng lũ chảy tràn
  Người báo cáo: ThS Phạm Thị Thảo
  Địa điểm: Bộ môn Thủy lực - Thủy văn (Phòng 201A6)
 • Nghiên cứu tổ chức không gian kiến trúc nhà ở dân tộc Thái tại bản Son, Bá, Mười xã Lũng Cao huyện Bá Thước, Thanh Hóa, phục vụ phát triển du lịch cộng đồng
  09h00 ngày 07/03/2024
  Nội dung: Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp trường.
  Người báo cáo: ThS Hoàng Hải Long
  Địa điểm: P.801 A6
 • Nghiên cứu áp dụng phương pháp đánh giá không phá hủy bằng nhiệt hồng ngoại phát hiện khuyết tật ngầm trong cầu bê tông cốt thép
  09h00 ngày 06/03/2024
  Nội dung: (1) Tổng quan về các phương pháp đánh giá không phá hủy cầu bê tông cốt thép (2) Đánh giá không phá hủy cầu bê tông cốt thép bằng nhiệt hồng ngoại (3) Đánh giá khả năng áp dụng của phương pháp nhiệt hồng ngoại phát hiện khuyết tật ngầm trong cầu bê tông cốt thép
  Người báo cáo: TS Mạc Văn Hà
  Địa điểm: Phòng 307 nhà A6
 • Seminar đề tài NCKH cấp trường: Thiết kế bộ điều khiển đổi hướng chuyển động có xét tới giới hạn của cơ cấu chấp hành cho hệ thống lái Steer-by-wire
  09h00 ngày 05/03/2024
  Nội dung: Báo cáo các nội dung của đề tài cấp trường T2023-CK-009
  Người báo cáo: PGS.TS Đinh Thị Thanh Huyền
  Địa điểm: Văn phòng Bộ môn
 • Nghiên cứu tiền lương và hình thức trả lương tại các doanh nghiệp xây dựng trong điều kiện hiện nay
  09h30 ngày 04/03/2024
  Nội dung: - Cơ sở lý luận về tiền lương trong doanh nghiệp xây dựng - Thực trạng về việc trả lương tại một số doanh nghiệp xây dựng giai đoạn 2017-2022 - Giải pháp cho các doanh nghiệp xây dựng về phương pháp tính trả lương cho người lao động.
  Người báo cáo: TS Phạm Thị Tuyết
  Địa điểm: 509 A9
 • Nghiên cứu tác động ngoại ứng của dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ tới môi trường khu vực miền Bắc Việt Nam
  09h00 ngày 04/03/2024
  Nội dung: Báo cáo seminar đề tài NCKH cấp trường mã số T2023-QLXD-KDN-001
  Người báo cáo: ThS Lã Ngọc Minh
  Địa điểm: P509A9