Bài báo của GV Trường ĐH GTVT được lượng tải nhiều nhất năm 2021 của tạp chí SCIE : Transportation, springer

Tạp chí Transportation, nhà xuất bản Springer là một trong những tạp chí lâu đời nhất trong lĩnh vực Giao thông Vận tải. Tạp chí lần đầu tiên được xuất bản vào năm 1972 và hiện được chỉ dấu đồng thời trong danh mục SSCI và SCIE của Web of Science với chỉ số ảnh hưởng (impact factor) là 5.192.

Cuối tháng 02/2022, tạp chí Transportation đã công bố các bài báo được tải (download) nhiều nhất trong năm 2021. Theo đó, bài báo của TS. Nguyễn Minh Hiếu có tiêu đề Factors influencing home-based telework in Hanoi (Vietnam) during and after the COVID-19 era (https://doi.org/10.1007/s11116-021-10169-5) được xuất bản tháng 01/2021 đã là bài báo đạt được lượng tải nhiều nhất (Top downloaded papers for 2021), thông tin tại https://www.springer.com/journal/11116/updates/18546026

Bài báo đề cập đến nội dung nghiên cứu về thu thập dữ liệu về làm việc từ xa của người dân ở Hà Nội vào tháng 05/2020 - ngay sau đợt giãn cách lần đầu tiên. Trong bài báo, TS. Hiếu đã nhận diện và phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới (1) quyết định làm việc từ xa tại nhà, (2) cảm nhận về làm việc tại nhà, và (3) ý định tiếp tục làm việc tại nhà sau khi đại dịch được kiểm soát. Đây là bài báo là đầu tiên về chủ đề COVID-19 được xuất bản trên tạp chí Transportation. Tính đến 03/2022, bài báo cũng đã có hơn 40 lượt trích dẫn theo GoogleScholar.  Kết quả này góp phần nâng cao uy tín quốc tế của Trường ĐH GTVT trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

 

TS. Nguyễn Minh Hiếu là giảng viên của Bộ môn Vận tải Đường bộ Thành phố - Khoa Vận tải Kinh tế. TS. Hiếu bảo vệ đề tài của mình tại phòng thí nghiệm DEST, thuộc đại học Gustave Eiffel (Pháp) vào 01/2020. Sau khi tốt nghiệp, TS Hiếu cùng các cộng sự đã xuất bản 11 bài báo thuộc danh mục SSCI/SCIE và 04 bài báo, chương sách thuộc danh mục ESCI/SCOPUS. Trong các công trình đã xuất bản, TS Hiếu đã phối hợp với các nhà khoa học của trường Đại học Giao thông Vận tải (GS. TS. Từ Sỹ Sùa, PGS. TS. Nguyễn Thanh Chương, ThS. Hà Thanh Tùng), trường Đại học Gustave Eiffel – Pháp (TS. Jimmy Armoogum, GS. Jean-Loup Madre), trường Đại học Queensland – Úc (TS. Dorina Pojani).

TS. Hiếu (ảnh phải) giảng viên của Bộ môn Vận tải Đường bộ Thành phố.

 

Danh mục: 

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn