Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải (Transport and Communications Science Journal) đã chính thức được đưa vào cơ sở dữ liệu trích dẫn Đông Nam Á (ASEAN Citation Index - ACI).

Từ năm 2011 ở khu vực Đông Nam Á đã hình thành hệ thống trích dẫn danh mục tạp chí ASEAN Citation Index (ACI). Hệ thống ACI lưu giữ thông tin kết quả nghiên cứu các công trình đã được công bố trên các tạp chí khoa học của các nước ở khu vực Đông Nam Á mà được ACI lựa chọn. Hệ thống ACI đã tạo ra cơ sở dữ liệu (CSDL) chung cho các nước Đông Nam Á truyền tải các thông tin kết quả nghiên cứu của nước mình được nhanh chóng và trích dẫn các nghiên cứu được thuận lợi hơn trong khu vực. Hệ thống ACI cũng là cơ sở để tạo ra cầu nối cho các tạp chí từng bước tiếp cận và có thể tiến tới gia nhập vào hệ thống danh mục các tạp chí Scopus và Web of Science có uy tín trên thế giới.

Các thành phần cấu thành ACI.

Quy trình tổng thể xét duyệt các tạp chí khoa học để đưa vào danh mục tạp chí thuộc ACI gồm 2 bước và phải thỏa mãn được 11 tiêu chí, mỗi tiêu chí được đánh giá tối đa là 2 điểm, như vậy tổng cộng tối đa là 22 điểm. Để được công nhận thuộc hệ thống ACI, các tạp chí khoa học phải được đánh giá theo 11 tiêu chí ở bước 2 và phải có số điểm tối thiểu đạt được là 17/22 điểm.

Quy trình tổng thể các bước xét duyệt tạp chí khoa học của ACI

 

- Ngày 25/10/2021: sau hơn 3 tháng xét duyệt, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải (Transport and Communications Science Journal) của Trường Đại học Giao thông vận tải đã chính thức được đưa vào cơ sở dữ liệu trích dẫn Đông Nam Á (ASEAN Citation Index - ACI). Tạp chí đã được Hội đồng xét duyệt ACI (ACI Steering Committee) đưa vào hệ thống ACI. Tính đến tháng 11/2021 Việt Nam đã có tổng cộng 26 tạp chí được công nhận thuộc hệ thống ACI.

- Thông tin trên website của ACI tại: https://asean-cites.org/announcement.html?announcement=30&name=%20The%20accepted%20journals%20for%20indexing%20in%20the%20ACI%20database%20in%20October%202021%20(October%2031st,%202021)

- Theo quy định tính điểm cho các tạp chí khoa học của Hội đồng GSNN, các bài báo của tạp chí mà sau khi được công nhận thuộc ACI có thể được tính tối đa 1,25 điểm cho mỗi bài báo.

- Sự kiện này một lần nữa cho thấy Tạp chí đã khẳng định được vị thế, uy tín trên phạm vi khu vực ASEAN và quốc tế, tiến tới ra nhập danh mục Scopus và Web of Science. Tạp chí đã và đang trở thành địa chỉ quan trọng cho các nhà khoa học ở trong nước và quốc tế trao đổi, công bố các kết quả nghiên cứu mới từ nhiều lĩnh vực khác nhau như Xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật cơ khí, Kinh tế và khai thác vận tải, Điện - Điện tử, Công nghệ thông tin, Môi trường và an toàn giao thông,.. góp phần lớn trong sự phát triển mạnh mẽ của Giáo dục Đại học, sau đại học tại Trường Đại học Giao thông vận tải nói riêng và sự phát triển các lĩnh vực khoa học công nghệ phục vụ giao thông vận tải trong và ngoài nước nói chung.

 

 

 

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm thiểu hư hỏng nền đường do dòng lũ chảy tràn
  09h00 ngày 08/03/2024
  Nội dung: - Tổng quan về hư hỏng nền đường do dòng lũ chảy tràn; - Đặc điểm thủy lực dòng lũ chảy tràn nền đường; - Cơ chế hư hỏng nền đường đo dòng lũ chảy tràn; - Một số giải pháp bảo vệ nền đường khi có dòng lũ chảy tràn
  Người báo cáo: ThS Phạm Thị Thảo
  Địa điểm: Bộ môn Thủy lực - Thủy văn (Phòng 201A6)
 • Nghiên cứu tổ chức không gian kiến trúc nhà ở dân tộc Thái tại bản Son, Bá, Mười xã Lũng Cao huyện Bá Thước, Thanh Hóa, phục vụ phát triển du lịch cộng đồng
  09h00 ngày 07/03/2024
  Nội dung: Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp trường.
  Người báo cáo: ThS Hoàng Hải Long
  Địa điểm: P.801 A6
 • Nghiên cứu áp dụng phương pháp đánh giá không phá hủy bằng nhiệt hồng ngoại phát hiện khuyết tật ngầm trong cầu bê tông cốt thép
  09h00 ngày 06/03/2024
  Nội dung: (1) Tổng quan về các phương pháp đánh giá không phá hủy cầu bê tông cốt thép (2) Đánh giá không phá hủy cầu bê tông cốt thép bằng nhiệt hồng ngoại (3) Đánh giá khả năng áp dụng của phương pháp nhiệt hồng ngoại phát hiện khuyết tật ngầm trong cầu bê tông cốt thép
  Người báo cáo: TS Mạc Văn Hà
  Địa điểm: Phòng 307 nhà A6
 • Seminar đề tài NCKH cấp trường: Thiết kế bộ điều khiển đổi hướng chuyển động có xét tới giới hạn của cơ cấu chấp hành cho hệ thống lái Steer-by-wire
  09h00 ngày 05/03/2024
  Nội dung: Báo cáo các nội dung của đề tài cấp trường T2023-CK-009
  Người báo cáo: PGS.TS Đinh Thị Thanh Huyền
  Địa điểm: Văn phòng Bộ môn
 • Nghiên cứu tiền lương và hình thức trả lương tại các doanh nghiệp xây dựng trong điều kiện hiện nay
  09h30 ngày 04/03/2024
  Nội dung: - Cơ sở lý luận về tiền lương trong doanh nghiệp xây dựng - Thực trạng về việc trả lương tại một số doanh nghiệp xây dựng giai đoạn 2017-2022 - Giải pháp cho các doanh nghiệp xây dựng về phương pháp tính trả lương cho người lao động.
  Người báo cáo: TS Phạm Thị Tuyết
  Địa điểm: 509 A9
 • Nghiên cứu tác động ngoại ứng của dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ tới môi trường khu vực miền Bắc Việt Nam
  09h00 ngày 04/03/2024
  Nội dung: Báo cáo seminar đề tài NCKH cấp trường mã số T2023-QLXD-KDN-001
  Người báo cáo: ThS Lã Ngọc Minh
  Địa điểm: P509A9