Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020-2021

Nghiên cứu khoa học (NCKH) đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động dạy và học, góp phần nâng cao uy tín, vị thế khoa học của trường đại học. Đối với sinh viên, NCKH giúp các em phát huy trí tuệ, năng lực sáng tạo, khả năng tiếp cận và từng bước làm chủ khoa học công nghệ, tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu. Thông qua NCKH sinh viên có phương pháp tư duy và tác phong khoa học, làm cơ sở để nâng cao trình độ và năng lực công tác chuyên môn ở các vị trí công việc sau khi ra trường.

    Trong những năm qua, hoạt động NCKH sinh viên của Trường Đại học Giao thông vận tải luôn được Nhà trường quan tâm và ngày càng phát triển về số lượng cũng như chất lượng.

     Phiên tiểu ban Hội nghị NCKH sinh viên năm học 2020 – 2021 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến ngày 2.8.2021, tại 11 đơn vị với 46 tiểu ban và 509 đề tài được báo cáo. Danh sách các đơn vị và số lượng tiểu ban cụ thể như sau:

     - Khoa Lý luận chính trị: 02 tiểu ban

     - Khoa Đào tạo quốc tế: 03 tiểu ban

     - Khoa Điện-Điện tử: 07 tiểu ban

     - Khoa Kỹ thuật xây dựng: 02 tiểu ban

     - Khoa Công nghệ thông tin: 03 tiểu ban

     - Khoa Môi trường và An toàn giao thông: 01 tiểu ban

     - Khoa Công trình: 10 tiểu ban

     - Khoa Khoa học cơ bản: 03 tiểu ban

     - Khoa Vận tải – Kinh tế: 07 tiểu ban

     - Khoa Cơ khí: 06 tiểu ban

     - Khoa Quản lý xây dựng: 02 tiểu ban

Danh mục: 

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn