Nghiệm thu đề tài cấp Trường trọng điểm mã số T2019-CT-04TĐ do ThS. Mai Đức Anh làm chủ nhiệm đề tài

Ngày 30/06/2021 Trường đại học Giao thông vận tải đã tổ chức nghiệm thu cấp đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường trọng điểm "Nghiên cứu chế tạo hệ thống theo dõi hình thái biến dạng động kết cấu cầu bằng hệ cảm biến cáp quang Bragg Grating". Mã số: T2019-CT-04TĐ do ThS. Mai Đức Anh làm chủ nhiệm đề tài.

Đề tài đã giới thiệu chi tiết về các đặc tính cơ lý, lý thuyết tính toán, tổng quan, phương pháp, nguyên lý sử dụng cảm biến quang Bragg Grating, thiết lập được mô hình sử dụng cảm biến quang Bragg Grating để theo dõi biến dạng động của kết cấu cầu. Nhóm nghiên cứu đã hoàn thành được nội dung và mục tiêu nghiên cứu đề ra, xuất bản được 01 bài báo tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, và hỗ trợ 01 nghiên cứu sinh bảo vệ chuyên đề Tiến sỹ.

Các kết quả của nghiên cứu có ý nghĩa lớn trong việc đánh giá trạng thái kết cấu để qua đó xác định được khả năng khai thác của chúng để từ đó đưa ra được các biện pháp tăng cường, sửa chữa kết cấu công trình. Việc nghiên cứu, xây dựng được các phương pháp cho phép theo dõi sức khỏe kết cấu để cung cấp đánh giá khách quan hơn về hiệu suất tổng thể và tình trạng của kết cấu. Điều này sẽ bảo vệ các công trình khỏi sự sụp đổ, tạo cơ hội bảo trì, an toàn và có thể khai thác trong thời gian dài, làm cơ sở để cơ quan quản lý có thể đưa ra quyết định một cách kịp thời. Kết quả của đề tài có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên, giảng viên và nghiên cứu sinh quan tâm đến lĩnh vực giám sát sức khỏe công trình.

Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất nghiệm thu đánh giá đề tài đạt loại Khá.

ThS. Mai Đức Anh, chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tổng kết
 
 

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Nghiên cứu thực nghiệm một số chỉ tiêu cơ lý cơ bản của bê tông nhựa mô đun cao (EME)
  09h30 ngày 27/03/2023
  Nội dung: Báo cáo trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm trong phòng một số chỉ tiêu cơ lý cơ bản của bê tông nhựa mô đun cao sử dụng bitum cứng 20/30 như Độ ổn định marshall, độ dẻo marshall, mô đun đàn hồi tĩnh, mô đun đàn hồi động, cường độ kéo khi ép chẻ. Báo cao cũng trình bày kết quả phân tích kết cấu áo đường có sử dụng bê tông nhựa mô đun cao làm lớp móng trên
  Người báo cáo: TS Trần Thị Cẩm Hà
  Địa điểm: Bộ môn Đường bộ - Phòng 205 nhà A6
 • NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ LẠI TẢI TRỌNG TRỤC TOA XE ẢNH HƯỞNG ĐẾN BÓ HÃM
  10h00 ngày 27/03/2023
  Nội dung: - Nghiên cứu các hiện tượng bó hãm - Nghiên cứu sự ảnh hưởng phân bố tải trọng trục của toa xe đến bó hãm
  Người báo cáo: TS Phạm Lê Tiến
  Địa điểm: Phòng 605 A6