Thông báo Về việc gia hạn thời gian nhận Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2022

Do tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa thành phố, Sở Khoa học và công nghệ gia hạn thời gian nhận Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2022 đến hết ngày 05/07/2021.

- Chi tiết xin xem tại trang web:http://dost.hanoi.gov.vn/tin-moi-nhat/-/news/KWcsEXkyY1e2/1/680144.html;jsessionid=3ELD05e0O4wDs+yn5vPmLBSm.undefined

- Thời hạn nộp đề xuất cho Phòng KHCN: Trước ngày 02/07/2021

- Thông tin chi tiết liên hệ: CV. Đoàn Thị Thanh Phượng 0936410953

 

Danh mục: 

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn