Nghiệm thu đề tài cấp Trường trọng điểm mã số T2019-CB-011TĐ - ThS Hoàng Thị Tuyết

Ngày 16/06/2020 Trường đại học Giao thông vận tải đã tổ chức nghiệm thu cấp đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường trọng điểm "Nghiên cứu giải pháp vật liệu để kiểm soát nhiệt và hạn chế vết nứt trong bê tông tính năng cao tuổi sớm kết cấu cầu" Mã số: T2019-CB-011TĐ do ThS. Hoàng Thị Tuyết làm chủ nhiệm đề tài. Đây là đề tài cấp Trường trọng điểm đầu tiên hoàn thành đúng hạn theo thuyết minh được duyệt.

Đề tài đã xây dựng mô hình dự đoán và kiểm soát khả năng nứt sớm của HPC kết cấu cầu và đề xuất được giải pháp vật liệu cho bê tông HPC kết cấu cầu. Nhóm nghiên cứu đã hoàn thành được nội dung và mục tiêu nghiên cứu đề ra, xuất bản được 01 bài báo tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, 01 bài báo được HĐCDGSNN tính điểm tối đa 0,75 trở lên và hỗ trợ 01 nghiên cứu sinh bảo vệ chuyên đề Tiến sỹ.

Các kết quả của nghiên cứu có ý nghĩa lớn đối với các kĩ sư và nhà thầu xây dựng trong việc thiết kế và xây dựng kết cấu sử dụng các vật liệu bê tông hiện đại (cường độ cao, tính năng cao…) để giảm thiểu nguy cơ nứt trong kết cấu và tối ưu hóa lịch trình xây dựng, góp phần đề xuất phương án hợp lý ngăn ngừa vết nứt từ đó giảm chi phí xây dựng. Sản phẩm của đề tài có thể làm tài liệu tham khảo cho sinh viên đại học và học viên sau đại học, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực xây dựng cầu.

Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất nghiệm thu đánh giá đề tài đạt loại Tốt.

Một số hình ảnh trong buổi nghiệm thu đề tài cấp trường trọng điểm:

ThS. Hoàng Thị Tuyết, chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tổng kết