Nghiệm thu đề tài cấp Trường trọng điểm mã số T2019-CB-010TĐ - TS Bùi Thị Mai Anh

Ngày 25/02/2021 Trường đại học Giao thông vận tải đã tổ chức nghiệm thu cấp đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường trọng điểm " Nghiên cứu sử dụng hạt nano SiO2 tro trấu cải thiện tính chất cơ lý và độ bền môi trường của lớp phủ acrylic polyurethane bảo vệ kết cấu thép " Mã số: T2019-CB-010TĐ do TS. Bùi Thị Mai Anh làm chủ nhiệm đề tài.

Đề tài đã chế tạo các hạt nano SiO2 từ tro trấu và nghiên cứu sử dụng chúng để cải thiện tính chất cơ lý và độ bền môi trường của lớp phủ acrylic polyurethane với mục đích làm lớp phủ bảo vệ kết cấu thép. Nhóm nghiên cứu đã hoàn thành được nội dung và mục tiêu nghiên cứu đề ra, xuất bản được 01 bài báo tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, 01 bài báo được HĐCDGSNN tính điểm tối đa 1,0 trở lên.

Kết quả thu được sẽ là những thông tin khoa học, kỹ thuật hữu ích cho việc chế tạo các lớp phủ nanocomposite ứng dụng bảo vệ các kết cấu thép và mở ra triển vọng lớn ứng dụng hạt nano SiO2 tro trấu và do đó góp phần tái sử dụng phế phẩm nông nghiệp, làm giảm ô nhiễm môi trường. Sản phẩm của đề tài có thể làm tài liệu tham khảo cho sinh viên đại học và học viên sau đại học, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực lớp phủ bảo vệ kết cấu thép.

Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất nghiệm thu đánh giá đề tài đạt loại Tốt.

Một số hình ảnh trong buổi nghiệm thu đề tài cấp trường trọng điểm:

                                                                                                 

TS. Bùi Thị Mai Anh, chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tổng kết

Các thành viên trong hội đồng nghiệm thu trao đổi, đặt câu hỏi với chủ nhiệm đề tài về các nội dung trong báo cáo

 

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

  • NGHIÊN CỨU ĐỊNH DANH MỘT SỐ THỂ LOẠI ÂM NHẠC VỚI MẠNG NƠ RON SÂU
    09h30 ngày 06/02/2023
    Nội dung: - Phân lớp thể loại âm nhạc và một số mô hình phân lớp được sử dụng - Dữ liệu thử nghiệm - Mô hình và kết quả thử nghiệm
    Người báo cáo: Đào Thị Lệ Thủy
    Địa điểm: Phòng 310 - A9