Nghiệm thu đề tài cấp Trường trọng điểm mã số T2019-CT-02TĐ - ThS Trần Ngọc Hoà

Ngày 06/01/2021 Trường đại học Giao thông vận tải đã tổ chức nghiệm thu cấp đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường trọng điểm "Giám sát sức khỏe cầu đường sắt sử dụng phương pháp cập nhật mô hình dựa trên các thuật toán tối ưu tiến hóa và mạng trí tuệ nhân tạo" Mã số: T2019-CT-02TĐ do ThS. Trần Ngọc Hòa làm chủ nhiệm đề tài. Đề tài hoàn thành đúng hạn theo thuyết minh được duyệt.

Đề tài đã đề xuất được phương pháp giám sát sức khỏe kết cấu không phá hủy cũng như các giải pháp để khắc phục những hạn chế cũng như nâng cao hiệu quả của các thuật toán tối ưu tiến hóa cũng như mạng nơ ron nhân tạo. Nhóm nghiên cứu đã hoàn thành được nội dung và mục tiêu nghiên cứu đề ra, xuất bản được 02 bài báo tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, 01 bài báo được HĐCDGSNN tính điểm tối đa 0,75 trở lên, 2 bài báo hội thảo quốc tế có index scopus.

Các kết quả của nghiên cứu phục vụ công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực xây dựng cầu, cho phép xác định được trạng thái kết cấu thông qua các đo đạc không phá hủy. Kết quả của đề tài có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên, giảng viên và nghiên cứu sinh quan tâm đến lĩnh vực giám sát sức khỏe công trình.

 Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất nghiệm thu đánh giá đề tài đạt loại Tốt.

Một số hình ảnh trong buổi nghiệm thu đề tài cấp trường trọng điểm:

 

                              ThS. Trần Ngọc Hòa, chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tổng kết

 

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

  • NGHIÊN CỨU ĐỊNH DANH MỘT SỐ THỂ LOẠI ÂM NHẠC VỚI MẠNG NƠ RON SÂU
    09h30 ngày 06/02/2023
    Nội dung: - Phân lớp thể loại âm nhạc và một số mô hình phân lớp được sử dụng - Dữ liệu thử nghiệm - Mô hình và kết quả thử nghiệm
    Người báo cáo: Đào Thị Lệ Thủy
    Địa điểm: Phòng 310 - A9