Nghiệm thu đề tài cấp Trường trọng điểm mã số T2019-ĐT-08TĐ - TS An Thị Hoài Thu Anh

Ngày 25/12/2020 Trường đại học Giao thông vận tải đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường trọng điểm " Nghiên cứu điều khiển tối ưu năng lượng điện sức kéo tuyến đường sắt đô thị Cát Linh -  Hà Đông " Mã số: T2019-ĐT-08TĐ do TS. An Thị Hoài Thu Anh làm chủ nhiệm đề tài.

Đề tài tập trung nghiên cứu, xây dựng chiến lược điều khiển hiệu quả năng lượng vận hành tàu điện đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông bằng giải pháp xác định đường cong tốc độ vận hành tối ưu dựa trên lý thuyết điều khiển tối ưu, và đánh giá được mức năng lượng tiết kiệm lên đến 8,7% so với trường hợp chạy tàu chưa áp dụng chiến lược điều khiển tối ưu. Nhóm nghiên cứu đã hoàn thành được mục tiêu nghiên cứu và các kết quả nghiên cứu được công bố gồm: 01 bài báo thuộc danh mục Scopus, đào tạo thành công 01 Tiến sỹ, 01 chương trình mô phỏng đường cong tốc độ tối ưu.

Các kết quả của nghiên cứu rất có ý nghĩa khoa học và thực tiễn khi đưa ra được giải pháp tiết kiệm điện năng vận hành tàu điện cho tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà đông, giảm thiểu được chi phí vận hành. Sản phẩm của đề tài có thể làm tài liệu tham khảo cho sinh viên đại học và học viên sau đại học, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giao thông điện.

Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất nghiệm thu đánh giá đề tài đạt loại Tốt.

Một số hình ảnh trong buổi nghiệm thu đề tài cấp trường trọng điểm:

TS. An Hoài Thị Hoài Thu Anh, chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo