Nghiệm thu đề tài Cấp trường trọng điểm Mã số T2019-CK-012TĐ TS. Vũ Văn Tấn

Ngày 02/10/2020 Trường đại học Giao thông vận tải đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường trọng điểm "Nghiên cứu điều khiển hệ thống ổn định ngang chủ động trên ô tô tải trọng lớn nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ" Mã số: T2019-CK-012TĐ do TS. Vũ Văn Tấn làm chủ nhiệm đề tài. Đây là đề tài cấp Trường trọng điểm hoàn thành đúng hạn theo thuyết minh được duyệt.

          Đề tài nghiên cứu về các nguyên nhân mất ổn định ngang của ô tô tải trọng lớn cho hai dạng ô tô chính là ô tô tải hai cầu và đoàn xe sơ mi rơ moóc. Giải pháp dưa ra là sử dụng hệ thống ổn định ngang chủ động bằng cách điều khiển các cơ cấu chấp hành dạng điện - thủy lực ở tất cả các cầu xe. Nhóm nghiên cứu được kết hợp với các giáo sư đến từ Pháp, Hungary và công ty ô tô Volvo của Thụy Điển. Kết quả của đề tài đã công bố 01 bài báo ISI; 01 bài báo Scopus; 02 bài báo đăng trên các tạp chí Khoa học công nghệ trong nước có điểm tối theo Hội đồng giáo sư là 0,5 và 0,75; 01 sách tham khảo.

          Các kết quả đề tài đã đem lại các giải pháp hiệu quả trong điều khiển hệ thống ổn định ngang chủ động trên ô tô tải trọng lớn. Bằng mô phỏng và kết hợp với mô hình ô tô phi tuyến từ phần mềm TruckSim, các giải pháp đưa ra có thể được cân nhắc nghiên cứu sâu hơn để áp dụng trong thực tế tại các công ty ô tô.

Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất nghiệm thu đánh giá đề tài đạt loại Tốt.

Một số hình ảnh trong buổi nghiệm thu và kết quả đề tài cấp trường trọng điểm: