Hội thảo CLB KHCN các trường ĐH kỹ thuật lần thứ 57

Hội thảo Câu lạc bộ KHCN lần thứ 57 năm nay với chủ đề “Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay” do Trường Đại học PCCC đăng cai dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 4 đầu tháng 05 năm 2021. Các nội dung mời tham gia viết bài và quy cách trình bày được thông báo trong phụ lục.

 

Chi tiết xem phụ lục đính kèm./.

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn