Thông báo " về việc gia hạn nhận bài đăng kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ XXII năm 2020"

Nhằm đáp ứng nhu cầu đăng bài trong kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ XXII của các cá nhân và đơn vị trong và ngoài Trường, Ban tổ chức Hội nghị thông báo gia hạn đăng ký và gửi file toàn văn bài viết trên website http://hnkh.utc.edu.vn đến hết ngày 15/09/2020.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: CV. Phạm Anh Linh, Phòng Khoa học Công nghệ, Trường ĐH GTVT, ĐT: 024-3834 7611, email: hnht@utc.edu.vn.

 

Danh mục: 

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

  • NGHIÊN CỨU ĐỊNH DANH MỘT SỐ THỂ LOẠI ÂM NHẠC VỚI MẠNG NƠ RON SÂU
    09h30 ngày 06/02/2023
    Nội dung: - Phân lớp thể loại âm nhạc và một số mô hình phân lớp được sử dụng - Dữ liệu thử nghiệm - Mô hình và kết quả thử nghiệm
    Người báo cáo: Đào Thị Lệ Thủy
    Địa điểm: Phòng 310 - A9