Hội nghị giao ban Khoa học công nghệ – Lao động sản xuất năm 2020

            Ngày 16/7/2020 Trường ĐH GTVT đã tổ chức Hội nghị giao ban KHCN-LĐSX năm 2020

Tham dự Hội nghị có các lãnh đạo của nhà Trường: - PGS. TS. Nguyễn Ngọc Long- Hiệu trưởng,  PGS. TS. Nguyễn Văn Long, Chủ tịch Hội đồng Trường, PGS. TS. Nguyễn Duy Việt, Phó Hiệu trưởng, PGS. TS. Nguyễn Thanh Chương, Phó Hiệu trưởng cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, Giám đốc các trung tâm, công ty thuộc Trường, trưởng các bộ môn.

            Hội nghị đã thông qua báo cáo của các đơn vị: Phòng KHCN, Phân hiệu tại TP. HCM, Phòng TCKT, Phòng TBQT, Phòng TCCB. Năm 2019 phòng KHCN kết hợp với TTUD CNTT hoàn thiện và bổ sung một số module phần mềm trên VPĐT để phục vụ hoạt động quản lý KHCN trong Trường như: Quản lý tổ chức hội nghị hội thảo khoa học, Quản lý nghiệm thu đề tài cấp Trường trọng điểm,  Xây dựng trang Web nhận bài của Tạp chí KHGTVT, trang web Hội nghị KHCN lần thứ XXII. Thực hiện dự án nâng cấp tạp chí trong đó: kiện toàn Hội đồng biên tập, chuyển từ hình thức duyệt theo tiểu ban sang bình duyệt online theo tiêu chuẩn quốc tế. Tăng tần suất xuất bản 1 năm từ 4 số lên 9 số. Đăng ký tính và nâng điểm cho Tạp chí trong các HĐGS ngành/liên ngành, ... Nhà trường đã hợp tác với Bộ GTVT, Sở KHCN và Sở GTVT thành phố Hà Nội, Bộ KH và CN, Hội đồng Anh, Tập đoàn Vingroup, Quỹ nghiên cứu Asean-Nhật Bản, Tập đoàn Phenikka,… đề xuất các nhiệm vụ KHCN Trong năm 2019, thực hiện các chính sách khuyến khích công bố quốc tế có uy tín.

            Năm 2019 Nhà trường được giao mới chủ trì 1 nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia và 3 đề tài Quỹ Nafosted với tổng kinh phí cấp mới gấp hơn 2 lần so với năm 2018; được giao mới chủ trì 01 chương trình cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo (trong đó có 5 đề tài nhánh), 15 đề tài cấp Bộ và tương đương (trong đó có 13 đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, 02 đề tài cấp Tỉnh Sóc Trăng và Vĩnh Phúc) với tổng kinh phí cấp mớităng 1,3 lần so với năm 2018. Năm 2019. Nhà trường đã nghiệm thu 158/163 đề tài. Số đề tài phải thanh lý đã giảm hẳn so với năm 2018.

            Tạp chí KHGTVT có sự thay đổi rõ rệt và về lượng và chất: kiện toàn Hội đồng biên tập với hơn 50% thành viên là các nhà khoa học nước ngoài và ngoài Trường, chuyển từ hình thứcduyệt theo tiểu ban sang bình duyệt online theo tiêu chuẩn quốc tế, tăng tần suất xuất bản 1 năm từ 4 số lên 9 số (trong đó có 6 số tiếng Việt và 3 số tiếng Anh).

            Từ tháng 1/2019-6/2020 các CBGV của Trường đã công bố được 103 bài báo thuộc danhmục ISI (Web of Science) và 105 bài báo thuộc danh mục Scopus. Nhìn chung công bố quốc tế uy tín của Trường đã tăng rõ rệt. Năm 2019 Nhà trường phối hợp với các đơn vị, và hội nghề nghiệp tổ chức 7 hội nghị hội thảo trong nước và 6 hội nghị hội thảo quốc tế, trong đó có 1 hội nghị quốc tế ATC phối hợp giữa Trường- Hội vô tuyến điện tử Việt Nam và do IEEE bảo trợ.

            Năm 2019, Sinh viên Trường đã đạt được 01 giải nhì, 01 giải Ba và 02 giải khuyến khích trong cuộc thi Sinh viên NCKH của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiều hơn 1 giải so với 2018.

            Các Trung tâm, Công ty của Trường và đóng trên địa bàn Trường tiếp tục phần trực tiếp giải quyết những vấn đề do thực tiễn đặt ra của ngành và của xã hội như: mặt cầu Thăng Long, cầu treo dân sinh, BRT, vật liệu xây dựng ở vùng biển và hải đảo, máy móc thiết bị xây dựng nội địa hóa, cơ khí chế tạo, điện tử bán dẫn, tự động hóa giao thông.

            Năm 2020, Nhà trường dự kiến bắt đầu thực hiện 02 nhiệm vụ cấp Quốc gia (1 đề tài Nghị định thư với CHLB Đức và 1 dự án với Chính phủ Úc) và các đề tài Quỹ Nafosted được giao mới; đồng chủ nhiệm 01 chương trình cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo với Trường ĐHXD và ĐH Mỏ-Địa chất (trong đó có 2 đề tài nhánh), 9 đề tài cấp Bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ GTVT), 3 đề tài cấp thành phố Hà Nội, 121 đề tài cấp Trường, 12 đề tài cấp Trường trọng điểm; Tiếp tục tăng cường công tác thông tin KHCN, duy trì xuất bản Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải và số 11 Tạp chí 3 trường bằng tiếng Anh. Tiếp tục triển khai thực hiện dự án nâng cấp Tạp chí đã được Bộ duyệt- Tăng cường công tác truyền thông nhằm tăng lượng bài viết từ ngoài trường. Thành lập bộ phận hỗ trợ sản phẩm KHCN để thúc đẩy công tác truyền thông, ứng dụng chuyển giao công nghệ, thương mại hóa sản phẩm, đăng ký sở hữu trí tuệ.

Hội nghị đã nhận được các ý kiến đóng góp của đơn vị và cá nhân.

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh mục: 

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

  • NGHIÊN CỨU ĐỊNH DANH MỘT SỐ THỂ LOẠI ÂM NHẠC VỚI MẠNG NƠ RON SÂU
    09h30 ngày 06/02/2023
    Nội dung: - Phân lớp thể loại âm nhạc và một số mô hình phân lớp được sử dụng - Dữ liệu thử nghiệm - Mô hình và kết quả thử nghiệm
    Người báo cáo: Đào Thị Lệ Thủy
    Địa điểm: Phòng 310 - A9