Thông báo " Về việc tổ chức Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII năm 2020"

      Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII của Trường Đại học Giao thông vận tải được tổ chức vào trung tuần tháng 11 năm 2020 tại Trường Đại học Giao thông vận tải, nhằm thông báo các kết quả nghiên cứu khoa học, triển khai tiến bộ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống, giới thiệu và trao đổi về khả năng tài trợ, hợp tác, liên kết nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất với các đơn vị nghiên cứu, sản xuất trong và ngoài Trường.

      Ban tổ chức Hội nghị đã nhận được các báo cáo tham dự, thời hạn nhận bài trước ngày 31/08/2020, BTC tiếp tục kính mời và hoan nghênh sự hưởng ứng, tham gia viết bài và báo cáo của các đơn vị, nhà khoa học, CBGV trong và ngoài trường.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm./.

Danh mục: 

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn