GIẢI THƯỞNG NCKH SV CẤP BỘ NĂM 2019

STT Năm Họ tên sinh viên Giải Giảng viên hướng dẫn Tên đề tài
1 2019 Nguyễn Nhật Anh                
Nguyễn Trọng Quý Anh         
Đặng Văn Hào          
Nguyễn Việt Anh
Lưu Trọng Hiếu        
Nhì TS. Ngô Thanh Bình Phát triển bộ PID mềm tự chỉnh ứng dụng trong điều khiển cân bằng thiết bị VTOL UAV
2 2019 Lê Thục Anh
Vũ Quang Anh
Lê Tùng Lâm
Đỗ Văn Trường

 
Ba PGS. TS. Nguyễn Thanh Sang Nghiên cứu thiết kế thành phần một số tính chất của bê tông cát rỗng sử dụng cát nghiền
3 2019 Nguyễn Thị Mai
Nguyễn Thị Thu Hoài
Đinh Thị Thanh Tâm
Đỗ Ngọc Mai    

 
KK TS. Thạch Minh Quân Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng điểm dừng đỗ, nhà chờ xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội
4 2019 Đỗ Hoàng Anh
Nguyễn Trịnh Trọng Phụng
Đặng Hải Mạnh
Nguyễn Văn Tuấn Ngọc
Trần Hoài Anh
KK PGS. TS. Lã Văn Chăm Nghiên cứu công nghệ sử dụng phụ gia Cerachip trộn trực tiếp tăng tính năng của hỗn hợp bê tông nhựa nóng

 

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn