Hội thảo khoa học “ Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý phục vụ người học”

Từ ngày 8-10 tháng 7 năm 2019 nhà Trường đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “ Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý phục vụ người học tại Nghệ An. Hội thảo đã thu hút được hàng chục báo cáo, tham luận của các phòng ban, đơn vị liên quan. Các báo cáo, tham luận đã nêu bật được những thế mạnh và những vấn đề cần phát huy cũng như hạn chế để ngày càng nâng cao chất lượng và công tác phục vụ nguời học. Các đại biểu tham dự hội thảo đã thảo luận và tham gia đóng góp nhiều ý kiến cho nhà Trường.

Một số hình ảnh về hội thảo: