Thông báo về việc tổ chức Hội thảo về Chương trình đổi mới sáng tạo dành cho các tổ chức khoa học và công nghệ phối hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ (Chương trình ZIM)

Chương trình Đổi mới sáng tạo dành cho các tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) phối hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (Chương trình ZIM) được thực hiện trong khuôn khổ Ý định thư về Hợp tác khoa học và công nghệ giữa Bộ KH&CN và Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức (BMWi) ký kết tháng 12/2012. Hiện nay, Chương trình ZIM lần thứ 5 đang được đăng thông báo trên website của Bộ KH&CN và có thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 09/10/2019 (Thông báo đính kèm).

Mục tiêu của Chương trình ZIM là tài trợ cho các nhiệm vụ nghiên cứu chung hướng tới thương mại hóa kết quả nghiên cứu, vì vậy các tổ chức KH&CN cần hợp tác, liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp để nghiên cứu hoàn thiện công nghệ nhằm hướng tới thương mại hóa sản phẩm. Vì vậy, để tham gia Chương trình này, đơn vị tham gia của hai nước cần có sự chuẩn bị và đầu tư kỹ lưỡng.

1. Mục đích của Hội thảo

Với mục đích hỗ trợ các tổ chức KH&CN và doanh nghiệp tham gia Chương trình ZIM lần thứ 5 cũng như các lần tiếp theo, Bộ KH&CN phối hợp với Bộ BMWi tổ chức Hội thảo tại Đức và Việt Nam nhằm giới thiệu và hướng dẫn về quy trình xét duyệt, cơ chế tài chính, phương thức tham gia và hỗ trợ kết nối các nhà khoa học và doanh nghiệp hai nước.

2. Thời gian và địa điểm

Tại Hà Nội:

Thứ Ba, ngày 28/5/2019 tại Phòng họp 204, trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ,

113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Tại TP. Hồ Chí Minh:

Thứ Năm, ngày 30/5/2019, tại Hội trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh

Tại Berlin:

Thứ Tư, ngày 12/6/2019, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin

3. Kinh phí Hội thảo: Mọi chi phí liên quan đến việc tổ chức Hội thảo do Bộ KH&CN và Bộ BMWi chi trả, chi liên quan đến đi lại, ăn ở và các chi phí khác do đơn vị cử người hoặc cá nhân tham gia tự chi trả.

4. Địa chỉ liên hệ và đăng ký tham gia

*Đăng ký Hội thảo tại Hà Nội và Berlin

Bà Hoàng Hiền Hậu, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024-39435376

Email: hhhau@most.gov.vn

*Đăng ký Hội thảo tại TP. Hồ Chí Minh

Ông Trần Hữu Diệp, Cục Công tác phía Nam – Bộ KH&CN,

 ĐT: 0981089039,

E-mail: huudiep@yahoo.com

Bộ KH&CN trân trọng thông báo tới tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia các Hội thảo nêu trên xin vui lòng đăng ký về Bộ KH&CN trước ngày 20/5/2019

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn