Tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ về “Thiết kế, thi công và sửa chữa công trình cầu bê tông đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”

Ngày 25 tháng 12 năm 2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Trường Đại học GTVT đã tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ mã số CTB-2014-04 về “Thiết kế, thi công và sửa chữa công trình cầu bê tông đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” với tổng kinh phí 6,3 tỉ đồng do GS. TS. Phạm Duy Hữu, nguyên Viện trưởng Viện Kỹ thuật xây dựng làm chủ nhiệm.

Tham gia chủ trì Hội nghị có PGS. TS. Lê Trọng Hùng, Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường - Bộ Giáo dục và Đào tạo; PGS. TS. Nguyễn Ngọc Long, Hiệu trưởng, đại diện cho Trường Đại học Giao thông Vận tải. Tham dự hội nghị có PGS.TS. Trần Quang Quý, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; TS. Trần Bá Việt, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Bê tông Việt Nam; ThS. Hồ Xuân Sơn, Phó tổng giám đốc Tập đoàn CIENCO4 cùng đại diện Viện KHCN GTVT – Bộ GTVT, Trường ĐHCN GTVT, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Công ty cổ phần 473, Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công trình Thăng Long và các giảng viên khoa Công trình, khoa Kỹ thuật xây dựng.

Thay mặt cho Ban chủ nhiệm chương trình, GS. TS. Phạm Duy Hữu đã báo cáo kết quả thực hiện chương trình theo các mục tiêu, nội dung nghiên cứu và các sản phẩm được duyệt. Chương trình đã lựa chọn và phát triển được các giải pháp vật liệu, thiết kế, thi công, sửa chữa, đánh giá đa chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng xây dựng công trình cầu bê tông đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Chương trình đã góp phần đào tạo được 04 Nghiên cứu sinh, 22 Thạc sỹ và xuất bản được 02 giáo trình, 01 sách tham khảo, 11 bài báo đăng trong các tạp chí, kỷ yếu hội nghị hội thảo quốc tế và 28 bài báo đăng trong tạp chí trong nước.

Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã đánh giá cao việc xây dựng và thực hiện Chương trình với chủ đề có tính thời sự cao ở Việt Nam cũng như trên thế giới và đã tập hợp được đội ngũ đông đảo các nhà khoa học để cùng giải quyết một vấn đề cụ thể. Các đại biểu cũng đề xuất Bộ GD&ĐT, Bộ GTVT thông qua các kết quả của Chương trình và đưa vào các định hướng nghiên cứu tiếp theo, đưa vào các văn bản quản lý nhà nước, hệ thống tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn quốc gia, chỉ dẫn thiết kế, thi công, 

Kết luận, Hội nghị đã đánh giá kết quả của Chương trình là cơ sở khoa học để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan xây dựng được các Hướng dẫn thiết kế, thi công và sửa chữa công trình cầu bê tông đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ở Việt Nam và cũng là cơ sở để xây dựng nội dung biên soạn mới các giáo trình về thiết kế, thi công và sữa chữa công trình cầu bê tông đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Sản phẩm của Chương trình đã và đang được chuyển giao cho các công ty tư vấn và các đơn vị thi công ở Việt Nam thông qua các hội thảo khoa học cũng như tài liệu chuyên khảo.

Một số hình ảnh trong buổi Hội nghị tổng kết chương trình:

PGS. TS. Lê Trọng Hùng, Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường - Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại Hội nghị

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Long - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội nghị

GS. TS. Phạm Duy Hữu, chủ nhiệm Chương trình trình bày báo cáo tổng kết

Các đại biểu tham dự Hội nghị phát biểu ý kiến

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn