Chương trình Hội thảo "Chiến lược và chính sách phát triển cơ sở hạ tầng GTVT - Kinh nghiệm của Hàn Quốc và khả năng áp dụng tại Việt Nam"

Thời gian: 13h ngày 11/4/2019 (thứ Năm)

Địa điểm: phòng Hội thảo tầng 4 nhà A8 - ĐHGTVT

Chương trình chi tiết như trong file đính kèm.

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn