Thông báo nhận bài gửi đăng Tạp chí Science Journal of Transportation (Tạp chí 3 trường) số 9 (năm 2018)

Tạp chí Khoa học GTVT tiếp tục nhận bài gửi đăng trên Tạp chí Science Journal of Transportation (Tạp chí 3 trường) số 9 (năm 2018).
 
Các tác giả sau khi đăng ký bài trên Văn phòng điện tử (đối với tác giả trong trường) hoặc gửi mail vào địa chỉ tvgiapkhcn@gmail.com (đối với tác giả ngoài trường) đề nghị gửi Phiếu đăng ký nộp bài cho anh Trần Văn Giáp (phòng KHCN), ĐT: 024 - 3834 7611.
 
Thể lệ gửi bài, phiếu đăng ký nộp bài và mẫu bài báo xem trên trang web: http://utc.edu.vn/khoa-hoc-cong-nghe/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-b%C3%A0i-b%C3%...

Thông tin thêm xem trên trang web của Tạp chí: http://lib.madi.ru/sjt/

Trân trọng,
Ban biên tập Tạp chí Khoa học GTVT

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn