Thông báo tuyển chọn chủ trì đề tài KH&CN cấp bộ thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình phát triển KHCB trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển giai đoạn 2017-2025

Thời hạn gửi hồ sơ về Phòng KHCN P306 – A1 Trường ĐH GTVT là ngày 12/11/2018 (liên hệ đ/c Ánh – ĐT: 024. 38347611).

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn