THÔNG BÁO số 2 v/v tổ chức Hội nghị KHCN lần thứ XXI của Trường ĐH GTVT

Trường đại học Giao thông Vận tải đã nhận được các tóm tắt đăng ký báo cáo tại Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ XXI dự kiến được tổ chức vào trung tuần tháng 11 năm 2018 tại Trường ĐH GTVT, số 3 phố Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội thuộc các lĩnh vực sau:

 

1. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

2. Cơ khí giao thông vận tải

3. Điện - Điện tử giao thông vận tải

4. Kỹ thuật xây dựng

5. Vận tải- Kinh tế

6. Công nghệ thông tin

7. Môi trường và an toàn giao thông

8. Khoa học cơ bản

9. Khoa học giáo dục

 

Các báo cáo được tuyển chọn sẽ được đăng trên số đặc biệt tạp chí Khoa học Giao thông vận tải (Tạp chí được Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước tính điểm bài báo đến 0,75 điểm) và được trình bày tại các tiểu ban của Hội nghị.

 

Ban tổ chức Hội nghị kính mời các cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý của các đơn vị trong và ngoài Trường, đặc biệt là các cán bộ khoa học của các trường đại học, cao đẳng, viện, học viện trong ngành giao thông vận tải gửi file bài viết toàn văn (không quá 10 trang) như quy cách đã thông báo về Ban tổ chức trước ngày 24/8/2018.

 

- Quy cách bài viết: khổ giấy A4, cỡ chữ 12, font Times New Roman; lề trên: 3,5cm, lề dưới: 4,2cm, lề trái: 3cm, lề phải: 3cm; cách dòng 1,2, before: 6pt, after: 0pt, line spacing: 1,2 (xem mẫu đính kèm)

 

Các tác giả ngoài Trường gửi file bài viết về địa chỉ tvgiapkhcn@gmail.com. Các tác giả trong Trường tải file bài viết lên văn phòng điện tử của Nhà trường (số Đặc biệt Hội nghị KHCN lần thứ XXI).

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Khoa học công nghệ, Trường ĐH GTVT. ĐT: 024 - 3834 7611 (gặp anh Giáp)

 

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

  • NGHIÊN CỨU ĐỊNH DANH MỘT SỐ THỂ LOẠI ÂM NHẠC VỚI MẠNG NƠ RON SÂU
    09h30 ngày 06/02/2023
    Nội dung: - Phân lớp thể loại âm nhạc và một số mô hình phân lớp được sử dụng - Dữ liệu thử nghiệm - Mô hình và kết quả thử nghiệm
    Người báo cáo: Đào Thị Lệ Thủy
    Địa điểm: Phòng 310 - A9