Hội thảo quốc tế “Xây dựng Thành phố thông minh ở Việt Nam: Tầm nhìn và giải pháp”

 

Thực hiện chủ trường và triển khai hợp tác quốc tế về xây dựng, phát triển thành phố thông minh ở Việt Nam, Trường Đại học Giao thông Vận tải kết hợp với Đại học Feng Chia, Đài Loan tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề:

 

“Xây dựng Thành phố thông minh ở Việt Nam: Tầm nhìn và giải pháp”

 

Thời gian hội thảo: Ngày 05/09/2018.

Ngôn ngữ hội thảo: Tiếng Anh (có phiên dịch tiếng Việt).

Kỷ yếu Hội thảo: Các bài viết được lựa chọn sẽ được biên tập để xuất bản Kỷ yếu có chỉ số ISBN.

Địa điểm: Phân hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải tại thành phố Hồ Chí Minh, 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.   

 

Thông tin liên hệ: ThS. Nguyễn Thị Mai Nhung, tel. 0166.367.1199.

Thông tin về hội thảo xem trong trang web: http://smartcity2018.utc2.edu.vn

 

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn