Thông báo nhận bài gửi đăng số 64 (tháng 6/2018)Tạp chí Khoa học GTVT tiếp tục nhận bài gửi đăng trên số 64 (tháng 6/2018).

Các tác giả sau khi đăng ký bài trên Văn phòng điện tử (đối với tác giả trong trường) hoặc gửi mail vào địa chỉ tvgiapkhcn@gmail.com (đối với tác giả ngoài trường) đề nghị gửi Phiếu đăng ký nộp bài cho anh Trần Văn Giáp (phòng KHCN), ĐT: 024 - 3834 7611.

Thể lệ gửi bài từ số 62, phiếu đăng ký nộp bài và mẫu bài báo xem trên trang web: http://utc.edu.vn/khoa-hoc-cong-nghe/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-b%C3%A0i-b%C3%...

Trân trọng,

Ban biên tập Tạp chí Khoa học GTVT

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Báo cáo Seminar Trực tuyến trong Bộ môn Hình hoạ - Vẽ kĩ thuật
  08:30 ngày 17-05-2021
  Nội dung: Xây dựng bài giảng điện tử Mối ghép ren
  Người báo cáo: Bùi Vĩnh Phúc
  Địa điểm: Trực tuyến
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vận tải & Kinh tế đường sắt
  09:00 ngày 17-05-2021
  Nội dung: Tổ chức công tác logistics trong doanh nghiệp
  Người báo cáo: Nguyễn Hữu Hà
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công nghệ giao thông
  09:00 ngày 17-05-2021
  Nội dung: Nguyên lý thiết kế chi tiết đúc
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Hiếu Thảo
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Hình hoạ - Vẽ kĩ thuật
  09:00 ngày 17-05-2021
  Nội dung: Xây dựng bài giảng điện tử Mối ghép then
  Người báo cáo: Bùi Vĩnh Phúc
  Địa điểm: Trực tuyến
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vật lý
  09:00 ngày 17-05-2021
  Nội dung: Ứng dụng vật liệu graphene cho các thiết bị điện tử đeo và có tính mềm dẻo
  Người báo cáo: Nguyễn Tuấn Sơn
  Địa điểm: VP BM Vật lý (P.708-A6)
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công nghệ phần mềm
  09:00 ngày 17-05-2021
  Nội dung: Nghiên cứu phương pháp SVD và ứng dụng trong xử lý ảnh
  Người báo cáo: Nguyễn Thu Hường
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vật lý
  09:00 ngày 17-05-2021
  Nội dung: A nanobionic light emiting plant
  Người báo cáo: Quách Duy Trường
  Địa điểm: VP BM Vật lý (P.708-A6)
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công nghệ giao thông
  09:30 ngày 17-05-2021
  Nội dung: Nghiên cứu công nghệ tạo lớp phủ chống ăn mòn dacromet trên hợp kim magiê nhằm thân thiện với môi trường.
  Người báo cáo: Nguyễn Đức Văn
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vận tải & Kinh tế đường sắt
  09:30 ngày 17-05-2021
  Nội dung: Xác định gián cách chạy đuổi trên một tuyến đường sắt đô thị
  Người báo cáo: Nguyễn Hữu Hà
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Nga văn - Pháp văn báo cáo online
  09:30 ngày 17-05-2021
  Nội dung: Tìm hiểu cách sử dụng động từ trong tiếng Pháp
  Người báo cáo: Nguyễn Phương Lan
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Nga văn - Pháp văn Online
  10:00 ngày 17-05-2021
  Nội dung: "Một số nguyên nhân dẫn đến việc học ngoại ngữ không hiệu quả
  Người báo cáo: Trần Thị Chanh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kết cấu xây dựng
  10:00 ngày 17-05-2021
  Nội dung: Kết cấu liên hợp thép - bê tông cốt thép trong nhà cao tầng
  Người báo cáo: Lê Đăng Dũng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vật lý
  10:00 ngày 17-05-2021
  Nội dung: A nanobionic light emiting plant
  Người báo cáo: Quách Duy Trường
  Địa điểm: VP BM Vật lý (P.708-A6)
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Cầu hầm
  10:00 ngày 17-05-2021
  Nội dung: Đánh giá ảnh hưởng khi thi công tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội đến rung động đất nền và các công trình lân cận
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Cẩm Nhung
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vật lý Ứng dụng vật liệu graphene cho các thiết bị điện tử đeo và có tính mềm dẻo
  10:00 ngày 17-05-2021
  Nội dung: Ứng dụng vật liệu graphene cho các thiết bị điện tử đeo và có tính mềm dẻo
  Người báo cáo: Nguyễn Tuấn Sơn
  Địa điểm: VP BM Vật lý (P.708-A6)
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công nghệ giao thông
  10:00 ngày 17-05-2021
  Nội dung: Giải pháp công nghệ gia công trên trung tâm tiện phay CNC đa trục
  Người báo cáo: Vũ Duy Đức
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Nga văn - Pháp văn Online
  10:30 ngày 17-05-2021
  Nội dung: KHÓ KHĂN CỦA VIỆC HỌC TRỰC TUYẾN VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Cúc
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công nghệ giao thông
  10:30 ngày 17-05-2021
  Nội dung: Một số vấn đề về động học tạo hình bề mặt gia công cắt gọt
  Người báo cáo: Phạm Đức Thành
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Nga văn - Pháp văn
  11:00 ngày 17-05-2021
  Nội dung: CÁCH SỬ DỤNG CỦA TỪ PHỦ ĐỊNH “NE” TRONG TIẾNG PHÁP VÀ ĐỐI CHIẾU VỚI TỪ “KHÔNG” TRONG TIẾNG VIỆT
  Người báo cáo: Nguyễn Diệu Thúy
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo hội thảo tại Bộ môn Cầu hầm
  14:00 ngày 17-05-2021
  Nội dung: Hội thảo về bộ tiêu chí đánh giá chất lượng khe co giãn APJ trong giai đoạn khai thác, sử dụng
  Người báo cáo: Nguyễn Hữu Thuấn
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Hình hoạ - Vẽ kĩ thuật
  09:00 ngày 18-05-2021
  Nội dung: SỰ KẾT HỢP HÀI HÒA GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG CONG TRONG THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
  Người báo cáo: Bùi Thị Hồng
  Địa điểm: Trực tuyến
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Hình hoạ - Vẽ kĩ thuật
  10:00 ngày 18-05-2021
  Nội dung: NÂNG CAO KỸ NĂNG TỰ HỌC VẼ KỸ THUẬT CHO SINH VIÊN
  Người báo cáo: Bùi Thị Hồng
  Địa điểm: Trực tuyến
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường lối CM của Đảng CSVN
  08:30 ngày 20-05-2021
  Nội dung: MỘT SỐ TRAO ĐỔI TRONG GIẢNG DẠY THÀNH TỰU, HẠN CHẾ VÀ KINH NGHIỆM CỦA MỤC II, CHƯƠNG 3: ĐẢNG LÃNH ĐẠO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI, ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ (1986-2018)
  Người báo cáo: Nguyễn Thế Tấn
  Địa điểm: Trực tuyến
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường lối CM của Đảng CSVN
  08:50 ngày 20-05-2021
  Nội dung: 3. MỘT VÀI TRAO ĐỔI VỀ GIẢNG DẠY CHƯƠNG 3 MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI HIỆN NAY
  Người báo cáo: Lê Thị Hòa
  Địa điểm: Trực tuyến
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường lối CM của Đảng CSVN
  09:10 ngày 20-05-2021
  Nội dung: VẬN DỤNG MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀO GIẢNG DẠY NỘI DUNG MỤC II, CHƯƠNG 3: ĐẢNG LÃNH ĐẠO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI, ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ (1986-2018)
  Người báo cáo: Trương Văn Hiệp
  Địa điểm: Trực tuyến
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường lối CM của Đảng CSVN
  09:30 ngày 20-05-2021
  Nội dung: MỐI QUAN HỆ GIỮA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA
  Người báo cáo: Hoàng Hải Yến
  Địa điểm: Trực tuyến
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường lối CM của Đảng CSVN
  09:50 ngày 20-05-2021
  Nội dung: THÀNH TỰU VÀ KINH NGHIỆM SAU 35 NĂM ĐỔI MỚI QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Tâm
  Địa điểm: Trực tuyến
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường lối CM của Đảng CSVN
  10:10 ngày 20-05-2021
  Nội dung: THÀNH TỰU ĐỔI MỚI CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG VÀ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI CÁC MÔN HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HIỆN NAY
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Thu Hằng
  Địa điểm: Trực tuyến
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường lối CM của Đảng CSVN
  10:30 ngày 20-05-2021
  Nội dung: MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI VỀ XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TẠI VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
  Người báo cáo: Nguyễn Thế Tấn
  Địa điểm: Trực tuyến
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường lối CM của Đảng CSVN
  10:50 ngày 20-05-2021
  Nội dung: QUÁ TRÌNH TÌM TÒI, KHẢO NGHIỆM ĐỔI MỚI TƯ DUY KINH TẾ CỦA ĐẢNG TỪ HỘI NGHỊ TRUNG 6 (1979) ĐẾN HỘI NGHỊ TRUNG 8 (1985)
  Người báo cáo: Lê Thị Hòa
  Địa điểm: Trực tuyến
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường lối CM của Đảng CSVN
  11:10 ngày 20-05-2021
  Nội dung: NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG, VAI TRÒ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC NHẰM PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN TRONG HOÀN THIÊN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Tâm
  Địa điểm: Trực tuyến
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường lối CM của Đảng CSVN
  11:30 ngày 20-05-2021
  Nội dung: VỀ CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI QUA CƯƠNG LĨNH 1991 VÀ CƯƠNG LĨNH 2011 CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NA
  Người báo cáo: Hoàng Hải Yến
  Địa điểm: Trực tuyến
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường lối CM của Đảng CSVN
  11:40 ngày 20-05-2021
  Nội dung: SỰ PHÁT TRIỂN TƯ DUY CỦA ĐẢNG VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA TỪ ĐẠI HỘI VI ĐẾN ĐẠI HỘI XIII
  Người báo cáo: Trương Văn Hiệp
  Địa điểm: Trực tuyến
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường lối CM của Đảng CSVN
  11:50 ngày 20-05-2021
  Nội dung: NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ VĂN HÓA TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Thu Hằng
  Địa điểm: Trực tuyến
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vật lý
  09:30 ngày 21-05-2021
  Nội dung: Nghiên cứu cấu trúc và tính chất vật lý của hệ vật liệu composite nano từ tính bán dẫn Fe3O4/ZnO.
  Người báo cáo: Đoàn Thị Thúy Phượng
  Địa điểm: VP BM Vật lý (P.708-A6)
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vật lý
  10:30 ngày 21-05-2021
  Nội dung: Nghiên cứu cấu trúc và tính chất vật lý của hệ vật liệu composite nano từ tính kim loại Fe3O4/Ag
  Người báo cáo: Đoàn Thị Thúy Phượng
  Địa điểm: VP BM Vật lý (P.708-A6)
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Cơ lí thuyết
  14:00 ngày 22-05-2021
  Nội dung: Xác định tính dẫn và đàn hồi của vật liệu có cốt liệu phức hợp
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Hương Giang
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vật lý
  09:00 ngày 24-05-2021
  Nội dung: Tổng quan bài giảng Vật lý 4 tín chỉ
  Người báo cáo: Nguyễn Xuân Tuyên
  Địa điểm: VP BM Vật lý (P.708-A6)
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Nga văn - Pháp văn
  09:30 ngày 24-05-2021
  Nội dung: Những khó khăn khi đọc hiểu tài liệu tiếng Pháp chuyên ngành và các giải pháp khắc phục
  Người báo cáo: Nguyễn Diệu Thúy
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vật lý
  10:00 ngày 24-05-2021
  Nội dung: Một số phương pháp xác định biên của nguồn gây dị thường trường thế
  Người báo cáo: Nguyễn Xuân Tuyên
  Địa điểm: VP BM Vật lý (P.708-A6)
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật môi trường
  10:00 ngày 24-05-2021
  Nội dung: Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của kháng trở bánh lọc (α ) đối với khả năng tắc nghẽn màng MBR trong xử lý nước thải và nước tái sử dụng
  Người báo cáo: Vũ Thị Thu Nga
  Địa điểm: VP Bộ môn