Thông báo tiếp tục nhận bài gửi đăng số 60 (10/2017) và Tạp chí 3 trường số 8 (năm 2017)

Tạp chí Khoa học GTVT tiếp tục nhận bài gửi đăng trên số 60 (tháng 10/2017) và Tạp chí 3 trường số 8 (năm 2017).

Các tác giả sau khi đăng ký bài trên Văn phòng điện tử (đối với tác giả trong trường) hoặc gửi mail vào địa chỉ tvgiapkhcn@gmail.com (đối với tác giả ngoài trường) đề nghị gửi Phiếu đăng ký nộp bài cho anh Trần Văn Giáp (phòng KHCN), ĐT: 024 - 3834 7611.

Thể lệ gửi bài, phiếu đăng ký nộp bài và mẫu bài báo xem trên trang web: http://utc.edu.vn/khoa-hoc-cong-nghe/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-b%C3%A0i-b%C3%...

Số trang tối đa của 1 bài báo theo định dạng hiện tại là 8 trang.

Trân trọng,

Ban biên tập Tạp chí Khoa học GTVT

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • CẦN LÀM CHO CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH “THẤM SÂU” VÀO TIỀM THỨC THANH NIÊN VIỆT NAM TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY
  08h31 ngày 14/06/2024
  Nội dung: - Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giúp thế hệ Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội, hoàn thành trọng trách của lực lượng dự bị hùng hậu của cách mạng - Thấm nhuần Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giúp thanh niên Việt Nam tăng khả năng tự “miễn dịch” với các thông tin xấu, độc, xuyên tạc của các thế lực thù địch
  Người báo cáo: CN Nguyễn Văn Thịnh
  Địa điểm: Phòng 105 nhà B2
 • Đổi mới giảng dạy học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin tại Trường ĐHGTVT theo hướng nâng cao tính thực tiễn nhằm thực hiện triết lý giáo dục "học đi đôi với hành"
  08h00 ngày 14/06/2024
  Nội dung: Đổi mới giảng dạy học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin tại Trường ĐHGTVT theo hướng nâng cao tính thực tiễn nhằm thực hiện triết lý giáo dục "học đi đôi với hành"
  Người báo cáo: TS Bùi Thị Vân
  Địa điểm: Phòng 206 nhà B2
 • Nghiên cứu vận dụng phương pháp dạy học dự án trong đổi mới giảng dạy học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin phù hợp với triết lý giáo dục của Trường Đại học Giao thông vận tải
  12h15 ngày 13/06/2024
  Nội dung: Bài viết nêu sự cần thiết phải kết hợp các phương pháp dạy học tích cực trong đó có phương pháp dạy học dự án nhằm kiến tạo môi trường ý thức tự học suốt đời, phù hợp với triết lý giáo dục của Trường Đại học Giao thông vận tải, hiện nay.
  Người báo cáo: TS Bùi Thị Vân
  Địa điểm: Phòng 206 nhà B2