CÁC HỘI THẢO, BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TỔ CHỨC TẠI TRƯỜNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016

TT

TÊN HỘI THẢO

THỜI GIAN

   1           

Nghiên cứu vận chuyển bùn cát vùng cửa sông ven biển

22/02/2016

   2           

Hệ thống ITS tại Nhật Bản  và khả năng triển khai ở Việt Nam

23/02/2016

   3           

Các chính sách vận tải trước thách thức của biến đổi khí hậu

24/02/2016

   4           

Quy hoạch và phát triển đô thị - Hướng tới Hà Nội bền vững và phát triển

04/04/2016

   5           

Giới thiệu phần mềm Cadewa của Công ty Pasona Tech Việt Nam

19/04/2016

 

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn