CÁC HỘI THẢO, BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TỔ CHỨC TẠI TRƯỜNG NĂM 2015

TT

TÊN HỘI THẢO

THỜI GIAN

   1           

Phát triển bền vững các Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng – Các giải pháp quản lý và kỹ thuật

17/3/2015

   2           

BIM- Xu hướng công nghệ mới trong ngành xây dựng

28/1/2015

   3           

Các công nghệ giao thông đường bộ

8-10/4/2015

   4           

Giới thiệu công nghệ xây dựng cầu của Tập đoàn VSL và cơ hội việc làm cho sinh viên

12/5/2015

   5           

Hội thảo Benley -  Giải pháp tích hợp BIM trong  thiết kế và phân tích kết cấu công trình

 

   6           

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ kết cấu thép cho các công trình giao thông ở Việt Nam

8/9/2015

   7           

Biện pháp phục hồi và phòng chống thảm họa sóng thần và động đất ở Nhật Bản

9/9/2015

   8           

Chất lượng mặt đường bê tông nhựa nóng – Kinh nghiệm quản lý và công nghệ của Nhật Bản

23/9/2015

   9           

Tính toán mô phỏng mối ghép trong cơ khí

5/10/2015

10         

Tăng trưởng xanh và phát triển bền vững

10/10/2015

11         

Ứng dụng công nghệ mới nhất về công nghệ chụp ảnh –Xây dựng mô hình 3D kết cấu công trình

10/11/2015

12         

Ứng dụng các kỹ thuật công nghệ mới trong khai thác, vận hành mạng lưới đường bộ tại Việt Nam – Kinh nghiệm các nước và hiện trạng tại Việt Nam

18/11/2015

 

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn