Trung tâm đào tạo kỹ năng tiếng Pháp (CFOS)Địa chỉ: P201 nhà T1 - Trường ĐH Giao thông Vận tải
Họ và tên Giám đốc: ThS. Nguyễn Thị Cúc
DĐ: 0903290668
Chức năng:
- Đào tạo và bồi dưỡng tiếng Pháp cơ bản, tiếng Pháp chuyên ngành theo nhu cầu của người học trong và ngoài Trường
- Đào tạo bồi dưỡng một số kỹ năng thiết yếu
Nhiện vụ:
1.1 Giảng dạy tiếng Pháp cơ bản theo các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết;
1.2 Giảng dạy tiếng Pháp theo các chuyên ngành của Trường ĐH GTVT;
1.3 Giảng dạy các mô-đun tiếng Pháp mới, luyện các kỹ năng mềm như FOS-TU, FOS classique, MIP,...
1.4 Luyện thi lấy chứng chỉ TCF, TEF, lấy bằng DELF các cấp độ A1, A2, B1, B2,… do các cơ quan chức năng của Pháp cấp;
1.5 Giảng dạy tiếng Pháp cho các “Chương trình dự bị đại học”;
1.6 Dạy tiếng Pháp cho các “Chương trình đào tạo ngắn hạn, cấp tốc”;
1.7 Tổ chức các lớp kỹ năng mềm.
 

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn