TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VIỄN THÔNG – TÍN HIỆU – ĐIỆN

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VIỄN THÔNG – TÍN HIỆU – ĐIỆN

Địa chỉ: Phòng 401 + 402 nhà T2, Đại học Giao thông vận tải

Tel.: (+84) 4 37 66 65 00                                 Fax: (+84) 4 37 66 65 00

Email: ctte_uct@yahoo.com                          Website:

Giám đốc: Trịnh Văn Mỹ                            ĐT: 0983.402.483

Giới thiệu

Trung tâm nghiên cứu Viễn thông - Tín hiệu - Điện (CTTE) thuộc trường Đại học Giao thông vận tải, được thành lập theo quyết định số: 11/GDĐT ngày 2/1/1996 của bộ Giáo dục và Đào tạo

CTTE có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ lần 1 số: 453 ngày 27/2/1996 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; lần 2 số  A-665 ngày 11/09/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ; lần 3 số  A-665 ngày 27/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ; lần 4 số  A-665 của Bộ khoa học và công nghệ  năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

CTTE có giấy chứng nhận hoạt động điện lực 11/GP- SCT của Sở Công thương ngày 14/06/2013.

CTTE đã thực hiện nhiều dự án liên quan đến các lĩnh vực: Viễn thông, tín hiệu, cung cấp điện, hệ thống đèn giao thông. Trong những năm gần đây CTTE đã kết hợp với các công ty nước ngoài thực hiện các dự án: Hiện đại hóa hệ thống thông tin, tín hiệu, trung tâm điều hành chạy tầu cho Đường sắt Việt Nam.

Phát triển cùng thời gian, CTTE sẽ cung cấp nhiều dự án có chất lượng cao và nhiều dịch vụ tốt cho xã hội.

Lĩnh vực hoạt động

+ Nghiên cứu, triển khai khoa học công nghệ trong các lĩnh Điện tử- Tin học, Viễn thông, Thông tin Tín hiệu, Điều khiển giao thông, Cung cấp điện trong các ngành Bưu chính Viễn thông, Giao thông vận tải, Công nghiệp và Dân dụng.

  + Chuyển giao công nghệ, khảo sát thiết kế, dịch vụ khoa học kỹ thuật có liên quan đến các ngành nghề trên.

  + Lập dự án đầu tư và phát triển trong lĩnh vực Viễn thông, Điều khiển Giao thông, Mạng điện cung cấp

  + Sản xuất thử nghiệm các thiết bị dùng trong các hệ thống Viễn thông, mạng tín hiệu, mạng cung cấp điện, mạng máy tính....

  + Dịch vụ khoa học và công nghệ: Thông tin, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và phổ biến kiến thức, chuyển giao công nghệ: tư vấn lập dự án, thẩn tra dự án, khảo sát, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát, lập hồ sơ mời thầu trong lĩnh vực viễn thông, tín hiệu, tin học, và cung cấp điện: thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ khác có liên quan đến các lĩnh vực nghiên cứu trên.

  + Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế các công trình đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 35kV.

  + Kết hợp với các công ty nước ngoài trong việc thực hiện các dự án liên quan đến các lĩnh vự đề cập ở trên.

Một số hình ảnh hoạt động

Tham gia phối hợp cùng Bộ môn Tín hiệu giao thông đào tạo các kỹ sư: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa giao thông, Hệ thống điều khiển giao thông, Thông tin tín hiệu, Tín hiệu Giao thông

Tư vấn chuyển giao trong lĩnh vực Thông tin tín hiệu và cung cấp điện cho đường sắt Quốc gia, đường sắt đô thị

Tham gia thực hiện các dự án Hiện đại hóa Thông tin tín hiệu đường sắt trên cả nước

Tham gia tư vấn hệ thống điều khiển giao thông đường bộ, hệ thống giao thông thông minh cho đường bộ cao tốc, hầm đường bộ, hệ thống xử phạt giao thông

Nghiên cứu đẩy mạnh trong lĩnh vực đánh giá các chỉ số an toàn (độ tin cậy, độ sẵn sàng, khả năng duy tu bảo dưỡng, độ an toàn) cho các hệ thống điều khiển chạy tà

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn