CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG ĐẠI HỌC GTVTCÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG ĐẠI HỌC GTVT
 
Địa chỉ: Nhà T2, trường Đại học Giao thông vận tải, phường Láng Thượng quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Tel.: 04.37661513                                                 Fax: 04.6299.7700
Email:                                                                         Website:
Lĩnh vực hoạt động
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

  • Chi tiết: Tư vấn xây dựng cho các dự án xây dựng công trình giao thông và dân dụng bao gồm: tư vấn lập dự án,khảo sát thiết kế, thẩm tra , kiểm định; tư vấn lập quy hoạch giao thông đô thị và giao thông nông thôn; giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Cầu, đường bộ; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình hạ tầng kỹ thuật, thẩm tra an toàn giao thông đường bộ

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

  • Chi tiết: Tư vấn về công nghệ vận tải, vật tư thiết bị

Xây dựng công tình kỹ thuật dân dụng khác

  • Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình giao thông, dân dụng, công trình cấp điện, trạm thông tin tín hiệu đường sắt, đường bộ
  • Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật

Hoạt động thiết kế chuyên dụng

  • Chi tiết: Thiết kế các thiết bị điện, cơ khí thuộc các lĩnh vực ô tô, máy xây dựng, dầu máy, toa xe

Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu

  • Chi tiết: Chế tạo phụ tùng cho các phương tiện giao thông vận tải

Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

  • Chi tiết: Cung ứng phụ tùng cho các phương tiện giao thông vận tải

Sửa chữa máy móc, thiết bị

  • Chi tiết: Cải tọa, sửa chữa các thiết bị điện, cơ khí thuộc các lĩnh vực: ô tô, máy xây dựng, đầu máy, toa xe

Giao dục khác chưa được phân vào đâu

  • Chi tiết: Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát, thí nghiệm , kiểm định vật liệu xây dựng công trình giao thôn, thủy lợi, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, đô thị, công trình công nghiệp

Nghiên cứu phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật

  • Chi tiết: Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực giao thông vận tải, vật liệu xây dựng công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng và thủy lợi

 
Giám đốc: Lã Văn Chăm                   ĐT: 0913.220.244
 
 
 
 

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn