THÔNG BÁO SỐ 2 Về việc tổ chức “Hội nghị Khoa học Công nghệ Giảng viên trẻ Khoa Công trình năm 2015”Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Trường Đại học Giao thông vận tải, nhằm mục tiêu để các Giảng viên trẻ tham gia các hoạt động khoa học và công nghệ, tạo đà cho các giảng viên trẻ làm quen với môi trường khoa học, tiếp cận các phương pháp nghiên cứu khoa học tiên tiến, triển khai các tiến bộ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống trong lĩnh vực giao thông vận tải, Khoa Công trình thông tổ chức Hội nghị Khoa học Giảng viên trẻ năm 2015.  

Để công tác tổ chức tiến hành tốt, Khoa Công trình trân trọng kính mời các nhà khoa học trẻ dưới 40 tuổi trong và ngoài Khoa, hoạt động trong ngành giao thông vận tải viết bài cho Hội nghị theo các chủ đề sau:

            1. Vật liệu trong xây dựng công trình giao thông

            2. Kết cấu mới trong công trình gia thông

            3. Công nghệ thi công mới trong công trình giao thông

            4. Quản lý, duy tu bảo dưỡng công trình giao thông

Các bài báo có chất lượng tốt được chọn tuyển và sẽ được in trong Tuyển tập Hội nghị Khoa học Công nghệ Giảng viên trẻ Khoa Công trình, năm 2015. Ban tổ chức sẽ xin chỉ số ISBN cho tuyển tập này.

Thể lệ viết bài và tiến độ thực hiện:

-         Ngôn ngữ chính của Hội nghị là tiếng Việt.

-         Bản tóm tắt của bài báo khoảng 300 từ xem mẫu đính kèm.

-         Toàn văn bài báo không quá dài 6 - 8 trang theo mẫu kèm theo;

Thời gian chính của hội nghị như sau:

-         Bản tóm tắt gửi cho Ban tổ chức trước ngày:   22/08/2015 (mẫu đính kèm).

-         Thông báo chấp nhận bản tóm tắt ngày:                       31/08/2015; 

-         Nộp toàn văn bài báo ngày trước:                                  10/09/2015;

-         Thời gian gửi phản biện:                                      15/09/2015

-         Thông báo chấp nhận toàn văn bài báo:                       25/09/2015.

-         Thời gian in ấn:                                                     20/10/2015

-         Thời gian tổ chức Hội nghị:                                07/11/2015

Các bài báo gửi về cho Ban tổ chức theo địa chỉ

Văn Phòng Khoa Công trình, Phòng 106, Nhà A6, Trường Đại học Giao thông Vận tải – Số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: (04)3.7660155  

Email: nguyenquangphuc@utc.edu.vn hoặc vietthanh@utc.edu.vn

Kính mong Quý đơn vị thông báo cho các cán bộ khoa học và cán bộ quản lý thuộc đơn vị biết để tham gia Hội nghị.

            Trân trọng cảm ơn!

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Nghiên cứu thực nghiệm một số chỉ tiêu cơ lý cơ bản của bê tông nhựa mô đun cao (EME)
  09h30 ngày 27/03/2023
  Nội dung: Báo cáo trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm trong phòng một số chỉ tiêu cơ lý cơ bản của bê tông nhựa mô đun cao sử dụng bitum cứng 20/30 như Độ ổn định marshall, độ dẻo marshall, mô đun đàn hồi tĩnh, mô đun đàn hồi động, cường độ kéo khi ép chẻ. Báo cao cũng trình bày kết quả phân tích kết cấu áo đường có sử dụng bê tông nhựa mô đun cao làm lớp móng trên
  Người báo cáo: TS Trần Thị Cẩm Hà
  Địa điểm: Bộ môn Đường bộ - Phòng 205 nhà A6
 • NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ LẠI TẢI TRỌNG TRỤC TOA XE ẢNH HƯỞNG ĐẾN BÓ HÃM
  10h00 ngày 27/03/2023
  Nội dung: - Nghiên cứu các hiện tượng bó hãm - Nghiên cứu sự ảnh hưởng phân bố tải trọng trục của toa xe đến bó hãm
  Người báo cáo: TS Phạm Lê Tiến
  Địa điểm: Phòng 605 A6