Phòng Khoa học công nghệ

Thông tin chung

Địa chỉ: 
P.308, P.309 - Nhà A1- Trường Đại học Giao thông Vận tải
Điện thoại: 
(024) 3834 7611
Email: 
pkhcn@utc.edu.vn
Lãnh đạo: 

Trưởng phòng: PGS. TS. Nguyễn Duy Tiến

Phó trưởng phòng: PGS.TS. Đào Thanh Toản

 

Giới thiệu

Ngày 5/4/1968 Hiệu phó GS. Nguyễn Nhật Quang đã ký Quyết định thành lập Ban nghiên cứu khoa học, sau này được đổi tên thành Phòng Khoa học Công nghệ, Trường đại học Giao thông Vận tải.

Trong quá trình hoạt động và phát triển Phòng Khoa học Công nghệ đã tham mưu cho Nhà trường trong các hoạt động quản lý nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Năm 2018 là năm đánh dấu mốc tròn 50 năm hình thành và phát triển của Phòng Khoa học Công nghệ

Chức năng nhiệm vụ

Phòng Khoa học Công nghệ có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý hoạt động về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, công tác thông tin khoa học và lao động sản xuất trong trường. Phòng có các nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ theo định hướng của Trường.

2. Quản lý, theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ (đề tài NCKH, dự án các cấp, hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế,…).

3. Phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ trì tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học trong nước và quốc tế cấp Trường.

4. Phối hợp với các đơn vị liên quan tập hợp, xét duyệt và đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ.

5. Tổ chức và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

6. Tổ chức biên tập, xét duyệt, xuất bản, lưu trữ các tài liệu khoa học trong Trường và trao đổi với các cơ quan ngoài trường về lĩnh vực khoa học công nghệ.

7. Quản lý công tác xuất bản tạp chí Khoa học GTVT và các ấn phẩm, thông tin khoa học công nghệ.

8. Quản lý công tác lao động sản xuất, chuyển giao công nghệ.

9. Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ, ươm tạo công nghệ của Trường.

10. Phối hợp với phòng Tổ chức Cán bộ và phòng Tài chính - Kế toán quản lý các đơn vị tham gia NCKH-LĐSX; xây dựng các quy định về quản lý và sử dụng kinh phí NCKH.

11. Phối hợp với các đơn vị khác thực hiện công tác bảo hộ lao động, bảo vệ môi trường.

12. Tư vấn chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn sản xuất.

Ngoài ra phòng Khoa học Công nghệ còn thực hiện các nhiệm vụ:

·       Thẩm định quy đổi giờ hoạt động KHCN hàng năm học đối với các bộ môn trong toàn Trường

·       Hỗ trợ tham gia triển lãm về khoa học công nghệ, sinh hoạt Câu lạc bộ các Trường Đại học kỹ thuật

·       Hỗ trợ công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS cho Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở của Trường

·       Thực hiện các công việc khác do Hiệu trưởng giao

Các thành tích đã đạt được

Trong hơn 50 năm xây dựng và phát triển Nhà trường, Phòng Khoa học Công nghệ đã đóng góp những thành tích đáng kể trong công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong toàn Trường.

Các bằng khen đã được trao tặng:

·       Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT năm 1995

·       Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho những thành tích xuất sắc trong nghiên cứu Khoa học và Chuyển giao Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 1996-2002

·       Bằng khen của Thủ tướng cho những thành tích xuất sắc về hoạt động KHCN giai đoạn 2006-2010

.        Nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2018-2019

.        Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT năm 2020

Trong thời gian qua, Phòng Khoa học Công nghệ đã tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành một số văn bản, quy định quan trọng trong quản lý lĩnh vực KHCN:

-        QĐ1265/QĐ-ĐHGTVT ngày 6/6/2014 quy định vể hoạt động NCKH của sinh viên.

-        QĐ749/QĐ-ĐHGTVT ngày 05/04/2016 về Định hướng nghiên cứu khoa học ưu tiên của Trường ĐH GTVT giai đoạn 2016 – 2025.

-        QĐ1001/QĐ-ĐHGTVT ngày 10/05/2016 quy định về quản lý, khai thác, sử dụng trang thiết bị thí nghiệm, thực hành phục vụ đào tạo, NCKH và CGCN.

-        QĐ1288/QĐ-ĐHGTVT ngày 13/6/2016 ban hành kế hoạch hoạt động KHCN của trường ĐH GTVT giai đoạn 2016 – 2020.

-        QĐ217/QĐ-ĐHGTVT ngày 10/2/2017 Quy định về hoạt động sở hữu trí tuệ trong Trường ĐHGTVT

-        QĐ1399/QĐ-ĐHGTVT ngày 4/8/2017 Quy định quy đổi giờ chuẩn các hoạt động KHCN của giảng viên Trường đại học GTVT

-        QĐ1942/QĐ-ĐHGTVT ngày 12/10/2017 Quy chế quản lý hoạt động KHCN, LĐSX của Trường ĐHGTVT

-        Thông báo số 754/TB-ĐHGTVT ngày 20/11/2017 về điều kiện khen thưởng cho CB, VC có bài báo quốc tế và hỗ trợ thực hiện báo cáo tại hội nghị hội thảo khoa học.

-        QĐ 1293/QĐ-ĐHGTVT ngày 18/08/2020 Quy định quy đổi giờ chuẩn các hoạt động KHCN của giảng viên Trường đại học GTVT

-        QĐ 374/QĐ-ĐHGTVT ngày 23/02/2021 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn sáng kiến và quy trình xét công nhận sáng kiến của trường ĐH GTVT

 

Đội ngũ cán bộ chuyên viên

Họ tênẢnh cá nhânLĩnh vực phụ trách chínhLiên hệ
PGS. TS. Nguyễn Duy Tiến - Trưởng phòng

- Lãnh đạo, quản lý, điều hành chung các công việc, tổ chức, tài chính

- Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ theo định hướng của Trường.

- Quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tập hợp, xét duyệt và đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ.

- Xây dựng các quy định về quản lý và sử dụng kinh phí NCKH.

ĐT:      0912-840678

Email:

ngduytien@utc.edu.vn

PGS.TS. Đào Thanh Toản - Phó trưởng phòng

- Quản lý công tác kiểm định giờ KHCN

- Quản lý công tác xét duyệt và xuất bản tạp chí Khoa học GTVT và các ấn phẩm, thông tin khoa học công nghệ.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ trì tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học trong nước và quốc tế cấp Trường

- Tổ chức và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

- Quản lý công tác lao động sản xuất, chuyển giao công nghệ.

- Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ, ươm tạo công nghệ của Trường.

ĐT:      0979-379099

Email:

daotoan@utc.edu.vn

CN. Phạm Thị Ngọc Ánh - Chuyên viên

- Quản lý, theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ (đề tài NCKH, dự án các cấp, …).

- Thực hiện công tác kiểm định giờ KHCN

- Hỗ trợ cho các hội nghị, hội thảo

ĐT:      0914-859 294

Email:

anhkhcn@utc.edu.vn

ThS. Trần Văn Giáp - Chuyên viên

- Công tác xuất bản tạp chí Khoa học GTVT, Tạp chí 3 trường và các ấn phẩm, thông tin khoa học công nghệ.

- Thực hiện công tác kiểm định giờ KHCN

- Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ, ươm tạo công nghệ của Trường.

- Hỗ trợ cho các hội nghị, hội thảo, triển lãm KHCN

ĐT:      0944-644 944

Email:

tvgiapkhcn@utc.edu.vn

ThS. Đoàn Thị Thanh Phượng - Chuyên viên

- Quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

- Quản lý công tác lao động sản xuất, chuyển giao công nghệ.

- Quản lý các nhiệm vụ KHCN có nguồn vốn ngoài Bộ

- Công tác hành chính, văn thư trong phòng

- Hỗ trợ cho các hội nghị, hội thảo, triển lãm KHCN

ĐT:      0936-410 953

Email:doanthanhphuong128@gmail.com

ThS. Phạm Anh Linh - Chuyên viên

- Công tác xuất bản tạp chí Khoa học GTVT và các ấn phẩm, thông tin khoa học công nghệ.

- Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ, ươm tạo công nghệ của Trường.

- Quản lý các hội nghị, hội thảo khoa học, các triển lãm KHCN của Trường

- Quản lý khen thưởng các bài báo Tạp chí quốc tế có uy tín và hỗ trợ báo cáo hội nghị hội thảo quốc gia, quốc tế

ĐT:      0964-226 588

Email:             linhanh8688@gmail.com

CN. Nguyễn Thị Mai Hương - Chuyên viên

- Công tác xuất bản tạp chí Khoa học GTVT và các ấn phẩm, thông tin khoa học công nghệ.

- Công tác thông tin, truyền thông KHCN

- Quản lý đề tài cấp Trường trọng điểm từ năm 2020

- Hỗ trợ cho các hội nghị, hội thảo, triển lãm KHCN

ĐT: 0936-182782 Email: huongha7682@gmail.com

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Báo cáo Seminar Trực tuyến trong Bộ môn Hình hoạ - Vẽ kĩ thuật
  08:30 ngày 17-05-2021
  Nội dung: Xây dựng bài giảng điện tử Mối ghép ren
  Người báo cáo: Bùi Vĩnh Phúc
  Địa điểm: Trực tuyến
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công nghệ phần mềm
  09:00 ngày 17-05-2021
  Nội dung: Nghiên cứu phương pháp SVD và ứng dụng trong xử lý ảnh
  Người báo cáo: Nguyễn Thu Hường
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vật lý
  09:00 ngày 17-05-2021
  Nội dung: A nanobionic light emiting plant
  Người báo cáo: Quách Duy Trường
  Địa điểm: VP BM Vật lý (P.708-A6)
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vận tải & Kinh tế đường sắt
  09:00 ngày 17-05-2021
  Nội dung: Tổ chức công tác logistics trong doanh nghiệp
  Người báo cáo: Nguyễn Hữu Hà
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công nghệ giao thông
  09:00 ngày 17-05-2021
  Nội dung: Nguyên lý thiết kế chi tiết đúc
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Hiếu Thảo
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Hình hoạ - Vẽ kĩ thuật
  09:00 ngày 17-05-2021
  Nội dung: Xây dựng bài giảng điện tử Mối ghép then
  Người báo cáo: Bùi Vĩnh Phúc
  Địa điểm: Trực tuyến
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vật lý
  09:00 ngày 17-05-2021
  Nội dung: Ứng dụng vật liệu graphene cho các thiết bị điện tử đeo và có tính mềm dẻo
  Người báo cáo: Nguyễn Tuấn Sơn
  Địa điểm: VP BM Vật lý (P.708-A6)
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vận tải & Kinh tế đường sắt
  09:30 ngày 17-05-2021
  Nội dung: Xác định gián cách chạy đuổi trên một tuyến đường sắt đô thị
  Người báo cáo: Nguyễn Hữu Hà
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Nga văn - Pháp văn báo cáo online
  09:30 ngày 17-05-2021
  Nội dung: Tìm hiểu cách sử dụng động từ trong tiếng Pháp
  Người báo cáo: Nguyễn Phương Lan
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công nghệ giao thông
  09:30 ngày 17-05-2021
  Nội dung: Nghiên cứu công nghệ tạo lớp phủ chống ăn mòn dacromet trên hợp kim magiê nhằm thân thiện với môi trường.
  Người báo cáo: Nguyễn Đức Văn
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công nghệ giao thông
  10:00 ngày 17-05-2021
  Nội dung: Giải pháp công nghệ gia công trên trung tâm tiện phay CNC đa trục
  Người báo cáo: Vũ Duy Đức
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kết cấu xây dựng
  10:00 ngày 17-05-2021
  Nội dung: Kết cấu liên hợp thép - bê tông cốt thép trong nhà cao tầng
  Người báo cáo: Lê Đăng Dũng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Nga văn - Pháp văn Online
  10:00 ngày 17-05-2021
  Nội dung: "Một số nguyên nhân dẫn đến việc học ngoại ngữ không hiệu quả
  Người báo cáo: Trần Thị Chanh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vật lý
  10:00 ngày 17-05-2021
  Nội dung: A nanobionic light emiting plant
  Người báo cáo: Quách Duy Trường
  Địa điểm: VP BM Vật lý (P.708-A6)
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Cầu hầm
  10:00 ngày 17-05-2021
  Nội dung: Đánh giá ảnh hưởng khi thi công tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội đến rung động đất nền và các công trình lân cận
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Cẩm Nhung
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vật lý Ứng dụng vật liệu graphene cho các thiết bị điện tử đeo và có tính mềm dẻo
  10:00 ngày 17-05-2021
  Nội dung: Ứng dụng vật liệu graphene cho các thiết bị điện tử đeo và có tính mềm dẻo
  Người báo cáo: Nguyễn Tuấn Sơn
  Địa điểm: VP BM Vật lý (P.708-A6)
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Nga văn - Pháp văn Online
  10:30 ngày 17-05-2021
  Nội dung: KHÓ KHĂN CỦA VIỆC HỌC TRỰC TUYẾN VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Cúc
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công nghệ giao thông
  10:30 ngày 17-05-2021
  Nội dung: Một số vấn đề về động học tạo hình bề mặt gia công cắt gọt
  Người báo cáo: Phạm Đức Thành
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Nga văn - Pháp văn
  11:00 ngày 17-05-2021
  Nội dung: CÁCH SỬ DỤNG CỦA TỪ PHỦ ĐỊNH “NE” TRONG TIẾNG PHÁP VÀ ĐỐI CHIẾU VỚI TỪ “KHÔNG” TRONG TIẾNG VIỆT
  Người báo cáo: Nguyễn Diệu Thúy
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo hội thảo tại Bộ môn Cầu hầm
  14:00 ngày 17-05-2021
  Nội dung: Hội thảo về bộ tiêu chí đánh giá chất lượng khe co giãn APJ trong giai đoạn khai thác, sử dụng
  Người báo cáo: Nguyễn Hữu Thuấn
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Hình hoạ - Vẽ kĩ thuật
  09:00 ngày 18-05-2021
  Nội dung: SỰ KẾT HỢP HÀI HÒA GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG CONG TRONG THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
  Người báo cáo: Bùi Thị Hồng
  Địa điểm: Trực tuyến
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Hình hoạ - Vẽ kĩ thuật
  10:00 ngày 18-05-2021
  Nội dung: NÂNG CAO KỸ NĂNG TỰ HỌC VẼ KỸ THUẬT CHO SINH VIÊN
  Người báo cáo: Bùi Thị Hồng
  Địa điểm: Trực tuyến
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường lối CM của Đảng CSVN
  08:30 ngày 20-05-2021
  Nội dung: MỘT SỐ TRAO ĐỔI TRONG GIẢNG DẠY THÀNH TỰU, HẠN CHẾ VÀ KINH NGHIỆM CỦA MỤC II, CHƯƠNG 3: ĐẢNG LÃNH ĐẠO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI, ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ (1986-2018)
  Người báo cáo: Nguyễn Thế Tấn
  Địa điểm: Trực tuyến
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường lối CM của Đảng CSVN
  08:50 ngày 20-05-2021
  Nội dung: 3. MỘT VÀI TRAO ĐỔI VỀ GIẢNG DẠY CHƯƠNG 3 MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI HIỆN NAY
  Người báo cáo: Lê Thị Hòa
  Địa điểm: Trực tuyến
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường lối CM của Đảng CSVN
  09:10 ngày 20-05-2021
  Nội dung: VẬN DỤNG MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀO GIẢNG DẠY NỘI DUNG MỤC II, CHƯƠNG 3: ĐẢNG LÃNH ĐẠO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI, ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ (1986-2018)
  Người báo cáo: Trương Văn Hiệp
  Địa điểm: Trực tuyến
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường lối CM của Đảng CSVN
  09:30 ngày 20-05-2021
  Nội dung: MỐI QUAN HỆ GIỮA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA
  Người báo cáo: Hoàng Hải Yến
  Địa điểm: Trực tuyến
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường lối CM của Đảng CSVN
  09:50 ngày 20-05-2021
  Nội dung: THÀNH TỰU VÀ KINH NGHIỆM SAU 35 NĂM ĐỔI MỚI QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Tâm
  Địa điểm: Trực tuyến
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường lối CM của Đảng CSVN
  10:10 ngày 20-05-2021
  Nội dung: THÀNH TỰU ĐỔI MỚI CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG VÀ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI CÁC MÔN HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HIỆN NAY
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Thu Hằng
  Địa điểm: Trực tuyến
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường lối CM của Đảng CSVN
  10:30 ngày 20-05-2021
  Nội dung: MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI VỀ XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TẠI VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
  Người báo cáo: Nguyễn Thế Tấn
  Địa điểm: Trực tuyến
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường lối CM của Đảng CSVN
  10:50 ngày 20-05-2021
  Nội dung: QUÁ TRÌNH TÌM TÒI, KHẢO NGHIỆM ĐỔI MỚI TƯ DUY KINH TẾ CỦA ĐẢNG TỪ HỘI NGHỊ TRUNG 6 (1979) ĐẾN HỘI NGHỊ TRUNG 8 (1985)
  Người báo cáo: Lê Thị Hòa
  Địa điểm: Trực tuyến
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường lối CM của Đảng CSVN
  11:10 ngày 20-05-2021
  Nội dung: NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG, VAI TRÒ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC NHẰM PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN TRONG HOÀN THIÊN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Tâm
  Địa điểm: Trực tuyến
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường lối CM của Đảng CSVN
  11:30 ngày 20-05-2021
  Nội dung: VỀ CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI QUA CƯƠNG LĨNH 1991 VÀ CƯƠNG LĨNH 2011 CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NA
  Người báo cáo: Hoàng Hải Yến
  Địa điểm: Trực tuyến
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường lối CM của Đảng CSVN
  11:40 ngày 20-05-2021
  Nội dung: SỰ PHÁT TRIỂN TƯ DUY CỦA ĐẢNG VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA TỪ ĐẠI HỘI VI ĐẾN ĐẠI HỘI XIII
  Người báo cáo: Trương Văn Hiệp
  Địa điểm: Trực tuyến
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường lối CM của Đảng CSVN
  11:50 ngày 20-05-2021
  Nội dung: NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ VĂN HÓA TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Thu Hằng
  Địa điểm: Trực tuyến
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vật lý
  09:30 ngày 21-05-2021
  Nội dung: Nghiên cứu cấu trúc và tính chất vật lý của hệ vật liệu composite nano từ tính bán dẫn Fe3O4/ZnO.
  Người báo cáo: Đoàn Thị Thúy Phượng
  Địa điểm: VP BM Vật lý (P.708-A6)
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vật lý
  10:30 ngày 21-05-2021
  Nội dung: Nghiên cứu cấu trúc và tính chất vật lý của hệ vật liệu composite nano từ tính kim loại Fe3O4/Ag
  Người báo cáo: Đoàn Thị Thúy Phượng
  Địa điểm: VP BM Vật lý (P.708-A6)
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Cơ lí thuyết
  14:00 ngày 22-05-2021
  Nội dung: Xác định tính dẫn và đàn hồi của vật liệu có cốt liệu phức hợp
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Hương Giang
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vật lý
  09:00 ngày 24-05-2021
  Nội dung: Tổng quan bài giảng Vật lý 4 tín chỉ
  Người báo cáo: Nguyễn Xuân Tuyên
  Địa điểm: VP BM Vật lý (P.708-A6)
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Nga văn - Pháp văn
  09:30 ngày 24-05-2021
  Nội dung: Những khó khăn khi đọc hiểu tài liệu tiếng Pháp chuyên ngành và các giải pháp khắc phục
  Người báo cáo: Nguyễn Diệu Thúy
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vật lý
  10:00 ngày 24-05-2021
  Nội dung: Một số phương pháp xác định biên của nguồn gây dị thường trường thế
  Người báo cáo: Nguyễn Xuân Tuyên
  Địa điểm: VP BM Vật lý (P.708-A6)
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật môi trường
  10:00 ngày 24-05-2021
  Nội dung: Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của kháng trở bánh lọc (α ) đối với khả năng tắc nghẽn màng MBR trong xử lý nước thải và nước tái sử dụng
  Người báo cáo: Vũ Thị Thu Nga
  Địa điểm: VP Bộ môn