Thông báo rss V2

Thứ năm, Tháng 6 27, 2019 - 17:00
Thứ năm, Tháng 4 11, 2019 - 10:23

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

  • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công trình giao thông thành phố và Công trình thủy
    14:00 ngày 17-10-2019
    Nội dung: Nghiên cứu tăng cường dầm bê tông cốt thép bằng bê tông cốt lưới dệt
    Người báo cáo: Nguyễn Huy Cường
    Địa điểm: P.401-A1