MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NỔI BẬT TRONG NĂM 2020

CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TIẾP TỤC ĐƯỢC HOÀN THIỆN VÀ PHÁT HUY

Năm 2020 Nhà trường đã cập nhật Quy định đổi giờ chuẩn các hoạt động KHCN khuyến khích các giảng viên của Trường thực hiện các hoạt động KHCN đa dạng và thực chất; đã ra Thông báo về việc thống nhất cách viết tên, địa chỉ Trường và email liên hệ tác giả trong các công trình khoa học; Thông báo về việc khen thưởng và điều kiện khen thưởng KHCN, khuyến khích các giảng viên của Trường công bố các công trình khoa học mang lại thương hiệu cho Nhà trường. Quy trình quản lý đề tài cấp Trường trọng điểm, trang web quản lý Tạp chí KHGTVT online, cơ sở dữ liệu KHCN điện tử phục vụ xét thi đua, khen thưởng KHCN tiếp tục được hoàn thiện phục vụ mục tiêu Nhà trường điện tử trong những năm sắp tới.

ĐA DẠNG HÓA NGUỒN TÀI TRỢ CHO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Năm 2020 đánh dấu năm đầu tiên Nhà trường đề xuất và được giao chủ trì 04 đề tài NCKH của Bộ GTVT và 03 đề tài của thành phố Hà Nội. Ngoài nguồn kinh phí trên và kinh phí hàng năm cho các chương trình, đề tài NCKH từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường cũng đang chủ trì các nhiệm vụ KHCN của Bộ KHCN, Bộ Xây dựng, các tỉnh Hà Tĩnh, Sóc Trăng, ... và 02 nhiệm vụ cấp Quốc gia (1 đề tài Nghị định thư với CHLB Đức và 1 dự án với Chính phủ Úc) đang trong quá trình hoàn thiện phê duyệt.

CÔNG BỐ KHOA HỌC QUỐC TẾ TIẾP TỤC TĂNG TRƯỞNG MẠNH MẼ

Theo công bố trên https://www.tienphong.vn/, ngày 25/4/2020, năm 2019 Trường ĐHGTVT đứng thứ 19 trong các cơ sở giáo dục đại học có công bố quốc tế tốt nhất Việt Nam. Nhờ vào các quy định về ghi và thống nhất tên Trường trong các công trình khoa học và các cơ sở dữ liệu học thuật, số các công bố khoa học thuộc danh mục Web of Science (WoS)/Scopus của Trường đã tăng lên đáng kể. Năm 2020 theo thống kê đến đầu tháng 12 các CBGV của Nhà trường đã công bố được 80 bài báo trong danh mục WoS, tăng gần 30% so với cùng thời điểm năm 2019.

TẠP CHÍ KHOA HỌC GTVT VÀ TẠP CHÍ HỢP TÁC 3 TRƯỜNG ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM VÀ NÂNG ĐIỂM TRONG CÁC HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NGÀNH/LIÊN NGÀNH

Năm 2020 Nhà trường tiếp tục triển khai Dự án nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học GTVT theo tiêu chuẩn quốc tế, trang web quản lý Tạp chí Khoa học GTVT online và các biểu mẫu, quy trình xuất bản Tạp chí tiếp tục được hoàn thiện. Trong năm 2020 Tạp chí đã xuất bản được 09 số Tạp chí, trong đó có 06 số tiếng Việt và 03 số tiếng Anh xuất bản online theo tiêu chuẩn ACI.

 

Giao diện mới của trang web Tạp chí Khoa học GTVT www.tcsj.utc.edu.vn

Theo Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN ngày 30/06/2020 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Tạp chí Khoa học GTVT đã có trong danh mục tạp chí tính điểm của 08 hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành (GTVT, Cơ khí - Động lực, Cơ học, Thủy lợi, Luyện kim, Xây dựng - Kiến trúc, Khoa học trái đất - Mỏ, Kinh tế), trong đó cao nhất là 1,0 điểm với Hội đồng Giáo sư ngành GTVT; Tạp chí hợp tác 3 trường (Science Journal of Transportation) đã có trong danh mục tạp chí tính điểm của 04 hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành (GTVT, Cơ khí - Động lực, Cơ học, Xây dựng - Kiến trúc), trong đó cao nhất là 0,75 điểm với Hội đồng Giáo sư ngành GTVT.

HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ CÓ NHỮNG BƯỚC TIẾN TRIỂN VỀ LƯỢNG VÀ CHẤT

Từ thực trạng gần như không có đăng ký sở hữu trí tuệ nào mà chủ sở hữu là Trường Đại học Giao thông vận tải trước năm 2019, nhờ việc trực tiếp tư vấn cho các CBGV thực hiện viết đơn, cử cán bộ chuyên trách giúp các CBGV thực hiện thủ tục hành chính về sở hữu trí tuệ, tăng kinh phí khen thưởng cho các tác giả bằng sáng chế và giải pháp hữu ích, năm 2020 hoạt động đăng ký sở hữu trí tuệ của Nhà trường đã có những tiến triển đáng kể. Tính đến tháng 12 năm 2020 Trường đã có 02 đơn đăng ký bằng sáng chế được được chấp nhận đơn hợp lệ, 01 bằng độc quyền sáng chế của nhóm tác giả do TS. Đào Thanh Toản làm đại diện và 01 bằng độc quyền giải pháp hữu ích của nhóm tác giả do TS. Lương Xuân Chiểu làm đại diện được cấp.

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ LẦN THỨ XXII VÀ HAI HỘI NGHỊ HỘI THẢO QUỐC TẾ LỚN

Ngày 12/11/2020, Trường Đại học Giao thông vận tải đã tổ chức Phiên toàn thể Hội nghị KHCN lần thứ XXII tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong giai đoạn 2018-2020 và định hướng cho giai đoạn tiếp theo. Tham dự Hội nghị về phía khách mời có lãnh đạo Vụ KHCN&MT Bộ GD&ĐT, Vụ KHCN Bộ GTVT, các tổ chức, đơn vị tài trợ và hợp tác với Nhà trường cùng các nhà khoa học, giảng viên Trường Đại học Giao thông vận tải. Phát biểu tại Hội nghị, Hiệu trưởng PGS.TS Nguyễn Ngọc Long cho biết, giai đoạn 2020-2025 Nhà trường phấn đấu trở thành trường đại học nghiên cứu theo chuẩn quốc tế, đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước và khu vực. Tại phiên toàn thể có 3 báo cáo của các nhà khoa học, nhà quản lý được trình bày với nhiều thông tin giá trị với các chủ đề: chuyển đổi số, các chương trình tài trợ và hỗ trợ của Nafosted và quy hoạch xây dựng và khai thác quản lý đường bộ cao tốc Việt Nam. Tại Hội nghị Nhà trường đã tặng giấy khen và phần thưởng cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích cao trong hoạt động KHCN giai đoạn 2018 – 2020.