Tạp chí Khoa học GTVT được tính điểm bởi nhiều Hội đồng học hàm

Ngày 30/06/2020, HĐGSNN đã ra QĐ số 18/QĐ-HĐGSNN của HĐGSNN về danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020, trong đó Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải liên tục nằm trong danh mục các tạp chí được tính điểm công trình, duy trì ngưỡng điểm đánh giá ổn định của Hội đồng GSNN cho nhiều hội đồng ngành, liên ngành khác nhau. Năm 2020, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải tiếp tục có trong danh mục tạp chí tính điểm của 08 hội đồng ngành/liên ngành về Khoa học - Kỹ thuật - Công nghệ.

 Ngưỡng điểm đánh giá cao nhất đối với Tạp chí KH GTVT

TT

Hội đồng ngành/liên ngành

Năm 2020

1

Giao thông vận tải

1

2

Cơ khí - Động lực

0,75

3

Cơ học

0,5

4

Thủy lợi

0,5

5

Luyện kim

0,5

6

Xây dựng - kiến trúc

0,5

7

Khoa học trái đất - mỏ

0,25

8

Kinh tế

0,25

Quy trình và biểu mẫu cũng như các bài đã đăng xem trên trang web: http://tcsj.utc.edu.vn

Tạp chí Khoa học GTVT liên tục nhận bài đăng ký.

Các tác giả đăng ký gửi bài qua email: tcsj@utc.edu.vn

 

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn