THÔNG BÁO mời tham gia viết bài tham dự Hội thảo quốc tế về Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực GTVT

Thời gian tổ chức hội thảo (dự kiến): ngày 10 tháng 4 năm 2020

Địa điểm: Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại Tp. HCM

Thời hạn nộp bài toàn văn: ngày 6 tháng 3 năm 2020

Chi tiết trong file đính kèm./.

 

 

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

  • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Cơ khí ô tô
    09:00 ngày 04-03-2021
    Nội dung: Đánh giá khả năng chịu tải của lốp xe ô tô sử dụng tại Việt Nam
    Người báo cáo: Trương Mạnh Hùng
    Địa điểm: VP Bộ môn