Mời nộp hồ sơ chương trình đào tạo Hỗ trợ Thương mại hóa kết quả nghiên cứu - Deadline: 15/11/2019

                                                             Nhận được thông tin từ Đại sứ quán Anh, Phòng Khoa học Công nghệ thông báo!

Đại sứ quán Anh xin trân trọng nhắc lại đợt mời hồ sơ Chương trình đào tạo “Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu - Leaders in Innovation Fellowships” năm thứ 6. Chương trình do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) phối hợp với Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh (RAEng) thực hiện trong khuôn khổ chương trình Newton Việt Nam.

Chương trình kéo dài trong 1 năm, với 1 khóa tập huấn tập trung trong 2 tuần từ 09-20/3/2020 tại London và các hoạt động cố vấn, đào tạo bổ trợ khác.

Đối tượng tham gia chương trình: Các nhà khoa học, nhà sáng chế, doanh nghiệp khởi nghiệp, có sản phẩm nghiên cứu ở dạng vật mẫu (prototype), có ý nghĩa thực tiễn đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, và chuẩn bị được thương mại hóa.

Phương thức tham gia: Các ứng viên đăng ký trực tuyến trên trang web của RAEng và gửi bản đăng ký tới VAST theo hướng dẫn tại http://vast.ac.vn/thong-bao/3813-chuong-trinh-newton-viet-nam-thong-bao-moi-nop-ho-so-chuong-trinh-dao-tao-ho-tro-thuong-mai-hoa-ket-qua-nghien-cuu-cua-nha-khoa-hoc-leaders-in-innovation-fellowships-nam-2019-2020Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2019.

Thông tin tổng thể về chương trình LIF: https://www.raeng.org.uk/grants-and-prizes/grants/international-research-and-collaborations/newton-fund-programmes/leaders-innovation-fellowships

Mọi thông tin cần làm rõ, xin mời liên hệ:

-        Anh Nguyễn Khắc Huynh, Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.  Điện thoại: 024 3791.2612; DĐ: 0862.26.1881. Email: huynhnk@vast.vn

-        Chị Phan Liên Hương, Quản lý Chương trình Nghiên cứu, Đại sứ quán Anh. Điện thoại: 024 3936 0597; email: phan.huong@fco.gov.uk

         Trân trọng!

Danh mục: 

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

  • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Cơ khí ô tô
    09:00 ngày 04-03-2021
    Nội dung: Đánh giá khả năng chịu tải của lốp xe ô tô sử dụng tại Việt Nam
    Người báo cáo: Trương Mạnh Hùng
    Địa điểm: VP Bộ môn