THÔNG BÁO nhận bài đăng Tạp chí KHGTVT tập 71 số 1 (tháng 1/2020, tiếng Anh)

Tạp chí Khoa học GTVT tiếp tục nhận bài đăng ký tập 71 số 1 (tháng 1/2020) như sau:

- Tác giả trong Trường: đăng ký trên VPĐT

- Tác giả ngoài Trường: đăng ký qua email tcsj@utc.edu.vn

 

Quy trình và biểu mẫu xem trên trang web:

http://khcn.utc.edu.vn/node/20941

 

Thông tin thêm liên hệ:

Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải

Phòng 310-A1, Trường ĐH GTVT

Điện thoại: 024.3834 7611 (gặp CV. Trần Văn Giáp).

 

Ban biên tập Tạp chí KHGTVT

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

  • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Cơ khí ô tô
    09:00 ngày 04-03-2021
    Nội dung: Đánh giá khả năng chịu tải của lốp xe ô tô sử dụng tại Việt Nam
    Người báo cáo: Trương Mạnh Hùng
    Địa điểm: VP Bộ môn