THÔNG BÁO nhận bài đăng Tạp chí KHGTVT tập 70 số 4 (tháng 10/2019, tiếng Việt)

Tạp chí Khoa học GTVT thông báo nhận bài đăng ký tập 70 số 4 (tháng 10/2019, tiếng Việt)

- Tác giả trong Trường: đăng ký trên VPĐT

- Tác giả ngoài Trường: đăng ký qua email tckhgtvt@utc.edu.vn

Quy trình và biểu mẫu xem trên trang web:

http://khcn.utc.edu.vn/node/20941

Thông tin thêm liên hệ:

Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải

Tầng 3 nhà A1, Trường ĐH GTVT

Điện thoại: 024.3834 7611 (gặp CV. Trần Văn Giáp).

 

Ban biên tập Tạp chí KHGTVT

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn