Thư mời tham gia Đề án 2395-Bộ KH&CN

Thư mời Tiếp tục tuyển chọn hồ sơ đăng ký tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực KH&CN ở trong và ngoài nước (Đề án 2395). Chi tiết xem các file đính kèm.
Danh mục: 

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn