Các sản phẩm đã đăng ký sở hữu trí tuệ

STT

Tên SHTT

Tác giả

Đơn vị thực hiện

Năm

1

Thiết bị giám sát hành trình phương tiện giao thông (dùng điện); Thiết bị giám sát, dùng điện, thiết bị kiên lạc

Trung tâm nghiên cứu công nghệ thông tin và tự động hóa (CRIAT)

Trung tâm nghiên cứu công nghệ thông tin và tự động hóa (CRIAT)

2013

2

Thiết bị tự động cấp phụ gia dạng hạt có định lượng cho trạm bê tông

Lương Xuân Chiểu

Trung tâm KHCNGTVT

2015

3

Hệ thống đo các tham số của kết cấu công trình sử dụng cảm biến

Lương Xuân Chiểu

Trung tâm KHCNGTVT

2015

4

Phương pháp tạo ra hỗn hợp bê tong nhựa sử dụng phụ gia trộn trực tiếp tại trạm trộn bê tông

Lương Xuân Chiểu

Trung tâm KHCNGTVT

2016

5

Chương trình máy tính: Phần mềm văn phòng điện tử UTC

Lê Nhật Tùng

Phân hiệu tại TP.HCM

2017

 

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn