Trường Đại học Giao thông Vận tải hướng tới Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2018

 

Ngày 18/5/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp mặt các nhà khoa học tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ I của Hội Phổ biến khoa học kỹ thuật Việt Nam và có bài phát biểu quan trọng chỉ rõ nguyên lý, phương châm và sứ mệnh cao cả của khoa học và công nghệ.
 
Với ý nghĩa đó, ngày 18/6/2013 tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII đã thống nhất quy định ngày 18/5 hằng năm là Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam. Quy định này được Quốc hội cụ thể hoá tại Điều 7 Luật KH&CN 2013.
 
Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam là sự kiện rất có ý nghĩa đối với giới khoa học Việt Nam. Đây không chỉ là ngày nhằm tôn vinh những nhà nghiên cứu, những người làm khoa học và công nghệ có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước mà còn là ngày để giới thiệu các thành tựu khoa học và công nghệ của đất nước với người dân, là cơ hội để nâng cao nhận thức của xã hội đối với vai trò của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 
Chủ đề của Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm nay là: “Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”.
 
Hướng tới Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2018, Trường Đại học Giao thông Vận tải đã tổ chức hàng loạt các sự kiện khoa học và công nghệ. Năm 2018 cũng là kỷ niệm tròn 50 năm thành lập Ban nghiên cứu khoa học trước đây và là Phòng Khoa học Công nghệ, Trường ĐH GTVT ngày nay.
 

Danh mục: 

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn