Thông báo đăng ký lịch báo cáo Seminar của Khoa và Bộ môn trên VPĐT


Theo Quyết định số 1399/QĐ-ĐHGTVT ngày 4/8/2017 v/v quy định Quy đổi giờ chuẩn các hoạt động KHCN của giảng viên Trường đại học GTVT từ năm học 2017-2018, phòng KHCN thông báo tới các Khoa và Bộ môn đăng ký lịch báo cáo Seminar hàng tuần trong Lịch công tác tuần trên VPĐT (mục Đăng ký lịch báo cáo Seminar) theo quy định chung về đăng ký lịch tuần của Nhà trường.
 
Sau khi được duyệt trên lịch tuần, thông tin về buổi báo cáo sẽ được hiển thị trên trang web Khoa học Công nghệ của Trường.
 
Sau thời hạn báo cáo giảng viên tự tải các minh chứng lên VPĐT (mục số [12] trong giờ NCKH của cá nhân) để tính vào giờ NCKH trong năm.
 
Trân trọng./.
 

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Cơ khí ô tô
  09:00 ngày 11-11-2019
  Nội dung: Ổn định lật ngang của ô tô có kể đến đàn hồi của hệ thống treo và lốp
  Người báo cáo: Nguyễn Văn Bang
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Anh văn
  09:00 ngày 11-11-2019
  Nội dung: Những cách hỗ trợ sinh viên học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin
  Người báo cáo: Phạm Thị Thu Thủy
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Cơ khí ô tô
  09:20 ngày 11-11-2019
  Nội dung: Ảnh hưởng của tải lỏng đến tính ổn định lật ngang của ô tô
  Người báo cáo: Trần Văn Như
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Cơ khí ô tô
  09:40 ngày 11-11-2019
  Nội dung: Hệ thống chống lật ngang tích cực trên ô tô
  Người báo cáo: Vũ Văn Tấn
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Một báo cáo trong Seminar về chủ đề "Ổn định lật ngang của phương tiện giao thông", do Khoa Cơ khí tổ chức
  10:30 ngày 11-11-2019
  Nội dung: Ổn định nganh toa xe khi di chuyển qua đường cong
  Người báo cáo: Nguyễn Trung Hiếu
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo seminar tại Bộ môn Công trình giao thông thành phố và Công trình thủy
  14:00 ngày 15-11-2019
  Nội dung: Nghiên cứu nhận dạng và quản lý rủi ro kỹ thuật công trình cầu trên đường cao tốc
  Người báo cáo: Đào Duy Lâm
  Địa điểm: VP Bộ môn