Mẫu phiếu điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN và mẫu Phiếu thu thập thông tin nghiên cứu & phát triển

Các Đơn vị - Cán bộ - Giảng viên có thể Download Mẫu phiếu điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN và mẫu Phiếu thu thập thông tin nghiên cứu & phát triển chi tiết trong file đính kèm

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

  • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công nghệ giao thông
    09:00 ngày 09-12-2019
    Nội dung: Nghiên cứu chế độ hóa già hợp kim nhôm hệ Al-Zn-Mg nhằm nâng cao độ bền và khả năng chống ăn mòn dưới ứng suất.
    Người báo cáo: Nguyễn Đức Văn
    Địa điểm: VP Bộ môn